Bir süredir otomatik katılım kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES) ve bu sistemle ilgili olumlu-olumsuz yanları konuşuyoruz. Esasen hem bireysel tasarruf düzeyinin artırılması ve hem de ülkemizde yapılan büyük yatırımların finansmanında büyük yararlar sağlayacak olması nedeniyle önemli bir adım olarak görüyorum. Bugüne kadar 11 milyon kişinin üzerinde yurttaşımızın çeşitli sürelerle dahil bireysel emeklilik olması sistemin katılımcılar nezdinde de kabul gördüğünü gösteriyor.

4632 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile otomatik katılım getirilmiştir. Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2.1.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kimler kapsamda

Türk vatandaşı olup, 4/a (SSK’lı) ve 4/c (kamu görevlileri-memur) kapsamında çalışanlardan; işverenin kapsama alınma tarihi itibarıyla çalışmakta olan kırkbeş yaşını doldurmamış kişiler ve ilgili işverene bağlı olarak işverenin kapsama alınmasından sonra işe başlayan ve işe başladığı tarihte kırkbeş yaşını doldurmamış kişiler bu kapsama girecek.

Çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde üçü oranında hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan çalışan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmayacak.

Kamu idarelerinde çalışanların kapsama alınması

5510 sayılı Kanun’un 4/a ve 4/c bentlerine göre, 5018 sayılı Kanun’un eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerinde yer alan kamu idarelerinde 1/4/2017 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren ilgili emeklilik planına dahil edilecek.

4/a ve 4/c bentlerine göre, diğer kamu idarelerinde 1/1/2018 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren ilgili emeklilik planına dahil edilecek.

Bu tarihlerde veya bu tarihlerden daha sonra ilgili kamu idarelerinde işe başlayanlar, işe başladığı tarih itibarıyla kendiliğinden ilgili emeklilik planına dahil edilecek.

Özel sektörde çalışanların kapsama alınması

Özel sektörde 4/a kapsamında istihdam edilen çalışanlar, işverenlerinin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında ilgili emeklilik planına dahil edilecek.

Ancak bu kapsamda çalışan sayısına bağlı kademeli bir geçiş olacak. Çalışan sayısının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınarak, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı gözönünde bulundurulacak. Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate alınmayacak. Bu çerçevede;

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

Otomatik katılımlı BES kapsamında emeklilik planına dahil edilecek.

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/calisanlar-otomatik-bes-kapsamina-nasil-girecek/344307

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları