Çalışma hayatında kimi işverenlerin yanlarında istihdam ettikleri personellere eşit davranmadıkları hepimizce bilinen bir gerçektir.

Bunu bir örnek ile açıklayalım: Mevcut eski personele yol ve yemek yardımı verildiği halde, yeni giren personele, deneme süresini başarı ile tamamlamış olmasına rağmen, yol ve yemek yardımı yapılmazsa ayrımcılık yapılmış ve dürüst davranılmamış olur. İşverenler personellerini yönetirken farklı davranışlar sergileyebilirler. Bu farklılık personelin eskiliğinden, tecrübesinden, kıdeminden, performansından, yaptığı işin niteliğinden kaynaklanabilir, ancak işveren tüm personeline keyfi ya da iyi niyet taşımayan davranış ve tutum içinde bulunamaz. Yasalarımızda bu gibi tavır, davranış, ayrımcılık ve dürüst olmayan tutumu önleyen maddeler bulunmaktadır.

Önce Anayasamızda konu hakkındaki maddeye göz atalım:

Anayasa’nın; “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10’uncu maddesi; Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

Medeni Kanun’un “Dürüst davranma” başlıklı 2’nci maddesini incelersek; “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” denmektedir.

Devam edecek...

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/26685/calisma-hayatinda-esit-davranma-ilkesi-1

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları