İki gün sonrası yılın son günü, Üç gün sonrası ise önümüzdeki yılın ilk günü. Biz de yazımıza, tüm okurlarımıza mutlu, sağlıklı, huzurlu ve varlıklı bir yıl dileyerek başlayalım. Umarın önümüzdeki yıl ve sonrası, hukukun egemen olduğu, adil bir vergi sistemine ulaşıldığı, haksızlıkların yok olduğu, hak ve özgürlükler rahatça ve sınırlamalar olmaksızın kullanılarak insan onuruyla bağdaşır yaşamların hâkim olduğu ve herkesin hukuk güvenliği içinde yaşadığı yıllar olur.

Yıl sonu işletmeler için de pek çok yükümlülükler getirmektedir. İzleyen yılın defterleri tasdik ettirilecek, envanter çalışmaları yapılacak, stoklar ve depolar da sayımlar yapılacak, mutabakatlar sağlanacak, bilanço ve kâr-zarar tespitine yönelik çalışmalara başlanılacak ve benzeri pek çok çalışmalar yapılacak.

Her yılbaşı, aynı zamanda işletmeleri kara kara düşündüren maliyet artışlarını da içermektedir. Her şeyden asgari ücret artmaktadır, vergiler artmaktadır. Vergi sisteminin dolaylı vergilere yüklenmesi, maliyetleri de yakından ilgilendiren bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Döviz kurlarındaki değişim belirsizliği de bütçe hazırlanmasında bir çok işletme için başlıca problem. Bu arada Resmi Gazete’de gelecek yıl uygulanacak vergilere ilişkin had, istisna tutarları, oranlar, tarifeler yayımlanmakta, öte yandan uygulanacak ceza tutarlarını yeniden değerleme oranına göre revize eden tebliğler duyurulmakta.

Bu yıl başı 1000’den fazla işçi çalıştıranlar için bir de bireysel emeklilik uğraşısını da getirmektedir.

Bu arada, 2011 yılına ilişkin vergiye ilişkin defter, kayıt veya belgelerinde sıkıntıları olanlar da yıl başını her halde ayrı bir mutlulukla kutlayacaklardır. Çünkü 2011 yılına ilişkin tarh zamanaşımı süresi 31.12.2016 günü dolmaktadır. Önümüzdeki ikinci günün akşamına bir kadar tebligat olmazsa, kurtardılar demektir. Çünkü çoğu mükellef vergi barışı kapsamında 2011 için, kalan süreye bakıp matrah artırımında bulunmadı.

Ancak İdare’de 2011 yılı vergilerini zamanaşımına uğratmamak için bu konuda kendince tedbirler almaktadır. İnceleme elemanları, tamamlayamadıkları incelemeler ile ilgili dosyaların vergi dairelerince takdir komisyonlarına sevkini sağlamaktadırlar. Bilindiği gibi, takdir komisyonuna sevk halinde zamanaşımı süresi, bir yıla kadar uzamaktadır. Bu uzayan süre içerisinde inceleme elemanları raporlarını tamamlayıp takdir komisyonlarına done olarak vermekte ve cezalı tarhiyatlar bu şekilde oluşan takdir komisyonu kararlarına dayalı olarak yapılmaktadır.

Ancak bu yolun, kanunun dolanılması anlamına geldiği açıktır. Başlamış bir incelemenin takdir komisyonu kararı ile sonuçlanması mümkün değildir. Hele takdir komisyonu kararları ile KDV indirimlerinin reddi yoluyla tarhiyat yapılması hiç mümkün değildir. Nitekim yargısal anlayışta bu yöndedir. Bu şekilde, vergi incelemesi ile başlayıp, tarh zamanaşımı süresinin dolmasından sonra bir yıllık ek sürede takdir komisyonu kararı ile sonuçlanan dayanakla yapılan tarhiyatlar, yargı tarafından iptal edilmektedir. 31.12.2011 öncesinde tahakkuk edip de tahsil zamanaşımı süresinde tahsil edilemeyen alacaklar da, 31.12.2016 de zamanaşımına uğrayacaktır.

Ancak tahsil zamanaşımı süresini kesen sebepler 6183 sayılı Kanun’da hazine lehine o kadar geniş düzenlenmiştir, süre kolay kolay dolmamaktadır. Süreyi kesen önemli bir sebep de kısmi ödemedir. Zamanaşımı süresinde yapılabilecek küçük de olsa kısmi bir ödeme, geri kalan borç için zamanaşımı süresini tekrar beş yıla çıkartmaktadır.

İdare veya işgüzar memurlar, hazine alacağını zamanaşımına uğratmamak için, borcu zamanaşımına uğrayacak borçlular adına küçük küçük ödemeler yapmaktadırlar. Ancak alacaklı tarafın Kanundan iyiniyetli olmayan şekilde yararlanmasını ifade eden bu uygulama da yargı anlayışında doğal olarak kabul görmemektedir. Örneğin Danıştay 3. Dairesi E.2010/4340 K.2012/3047 sayı ve 25.9.2012 tarihli Kararında; zamanaşımına uğrayacak her bir borç için yapılmış 1’er kuruş ödemenin, iktisadi icaplara uymaması ve hayatın olağan akışına göre normal kabul edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle borçlu tarafından yapılmış ve zamanaşımını kesecek nitelikte olduğunun kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.
Umarım önümüzdeki günler ve yıllar, iyilikler ve güzellikler getirir. Seneye görüşmek üzere ….

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/dusunenler-sevinenler/343587

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları