Engellinin Ev De Bakım Parasında Hane Halkı Geliri Düzelmez Mi? - Vedat İlki

2828 sayılı Kanunun EK Madde 7 6/2/2014 tarihinde 6518/21 Madde ile değişikliğe uğramıştır.

Ek Madde 7- (Ek: 1/7/2005-5378/30 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/21 md.) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.

(2017 YILI İÇİN ESAS ALINAN TUTAR:847,17 TL.)

Burada engellinin gelirinden ziyade hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere hizmet götürülüyor.

Sosyal Devlet ilkesinde engelli fert olarak görünmesi gerekir.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

Burada şayet özel bakım evinde hizmet alamsı halinde 2017 yılı için 1.921,16 TL,evde bakılması halinde 960,58 TL. ödenir.

Oysa gösterge olmadan önce evde bakım parası Net Asgari Ücrete göre belirleniyordu.

Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz denilmişti.

Bakım merkezlerinde bakılması halinde 2.541 TL,evde bakılması halinde 1.270 TL. ödeniyordu.(Yasal Düzenlemeden önce)

Genelde evde bakım tercih edildiği için 310 TL eksik ödeme yapılmaktadır.(Yasal Düzenleme ile Göstergeye endekslenmesi sonucu)

Konuyla ilgili yönetmelikler hazırlandıkça Resmi Gazete yayınlanıyor.

Hane Halkı geliri dikkate alınarak yapılan düzenleme engelli ailelerini mağdur etmiş.

Engelliye bakmak para  ile ölçülmez.

Engelliye ailesi bakıyorsa bırakın evde bakım parası vermeyi ,o ailelere her türlü yardım yapılmalıdır.(Örneğin:İsteğe bağlı sigorta primi ödenmesi)

Bedava hastane ,ilaç ve ayrıca diğer yardımcı malzemeler verilmesi gerekir.

2828 Yasal düzenleme engelli ailelerinin omuzlarındaki yükler ağırlaştırılmıştır.

Asgari ücret netine endeksli olan evde bakım parası gösterge değişiklik yapılmadığı için aradaki makas açılmıştır.

Anayasa ;

61 Madde’’ Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır’’.

AB uyum yasalarına dayanılarak engelliler için şefkat adına ailelerine yapılan ev de bakım paraları TBMM tarafından  06/02/2014 tarihinde yapılan 6518 sayılı Kanunun 21.Maddesi ile ellerinden alınmıştır.

alitezel.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları