Vedat İlki yazıyor... Genel Sağlık Sigortası Borçları Nisan Ayında Ucuzluyor

Son yapılan düzenlemeyle birlikte GSS artık 53 Lira olurken,biriken borçlarda sona eriyor.

01/04/2017 ila 31/03/2018 tarihleri arasında Gelir Testi yaptıranlar için asgari ücretin 1/3’ünden az hane geliri tespiti halinde GSS primi ödenmeyecek,üstü çıkanlar için Taban SPEK  %3 oranında prim tahsilatı yapılacaktır.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan  01/04/2017  tarihinden itibaren 12  ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

FAİZ DE YOK

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3’üne eşit veya fazla olması hâlinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3’ü üzerinden, %3’ünden az olması hâlinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanır.

12  ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi hâlinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 

01/04/2017  tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12  aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.

Yukarıdaki tabloya baktığımızda 53 liranın üstünde olanlar 53 lira gibi değerlendirilecektir.63 aydır GSS borcu olan kişi 9.136 ve 18.273 TL ve faizlerini ödemeyecek.

3045 TL. borcu olan kişi ise 2840 TL. ödeyerek borcu sıfırlanacaktır.

12 ay içinde taksitlendirme yapılacaktır.

Bundan sonra artık GSS primi tek rakam olarak yürürlüğe girmesi olumlu olmuştur.

http://www.alitezel.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları