Genel Sağlık Sigortasında SGK Tebliğ Esası Var - Vedat İlki

1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az(YASAL ASGARİ ÜCRET/3X1) [60/l(c-l)=PRİM ÖDEMEZ] ya da fazla (60/1-g=53 LİRA) şeklinde olacaktır.

1.4.2017 tarihinden itibaren (60/1-g=53 LİRA) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın %3'ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.7201 GÖRE TEBLİGAT

Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, 5510 Sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini bildiren, genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği "Ek-1 Formu" 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir.

Gelir testi sonucunda, aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)=YEŞİL KART DEDİĞİMİZ KESİM] olduğu tespit edilenlerden;

Ø  Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir testi talebinde bulunulmuş ise genel sağlık sigortası tescil kaydı tescil başlangıç tarihinden itibaren,

Ø  Tebliğ tarihi üzerinden 1 ay geçtikten sonra gelir testi talebinde bulunulmuş ise genel sağlık sigortası tescil kaydı gelir testine başvuru tarihinden itibaren,

güncellenecektir.

KAYITLI POSTA İLE GSS ÖDEYECEKLER BİLDİRİLİR

Ayrıca, gelir testi sonucu kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden fazla (60/1-g) olanlara bu Genelgeye ek gelir testi sonuç bildirimi "Ek-2/A Formu" 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir.

ADİ POSTA İLE PRİM ÖDEMEYENLERE TEBLİĞ YAPILACAKTIR

Kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/1 (c-1)] olanlara ise bu Genelgeye ek gelir testi sonuç bildirimi "Ek-2/B Formu" kayıtsız posta yoluyla gönderilecektir.

02/04/2018 TARİHİ ÖNEMLİ

Düzenlemeler gereği, hükmün yürürlük tarihi olan 1.4.2017 tarihinden önce Kanunun (60/1-g) bendi kapsamında tescil edilmiş olup daha önce gelir testi başvurusu bulunmayanlardan 12 aylık başvuru süresinin son günü 31.3.2018 tarihi cumartesi gününe denk geldiğinden takip eden ilk iş günü olan 2.4.2018 (dahil) pazartesi mesai bitimine kadar gelir testi talebinde bulunanların genel sağlık sigortası primleri, yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. 1.4.2017 tarihinden önceki sürelere ait genel sağlık sigortası prim borcuna 1.4.2017 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

 

SGK TEBLİGAT MASRAFI YÜKLENMİŞTİR

Aslında tebligat esası benimsenmesiyle birlikte SGK ek maliyet üstlenilmiştir.

Günümüzde alt yapı olarak SGK e-bildirge sisteminde kanun bir madde eklenerek yada e devlet üzerinde düzenleme yapılarak borçların yapılandırılması yada tebliğ edilecek formatın belirlenmesiyle birlikte SGK ek maliyeti üzerinden alınabilinir idi.

http://www.alitezel.com/

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları