6356 sayılı Kanun’un 62. maddesinde grev ve lokavtın yasak olduğu işler düzenlenmiştir. Genel hayatın olumsuzu etkileyen, işin durdurulması halinde insan hayatını tehlikeye atacak derecede etki yaratan işlerde grev ve lokavt yasağı bulunmaktadır. Bu işler aşağıda tabloda açık bir şekilde verilmiştir.

Grev ve lokavt yapılamayacak işler

• Can ve mal kurtarma işleri

• Cenaze / mezarlıklarda

• Şehir şebeke suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı

• Nafta/doğalgazdan başlayan petrokimya işlerinde

• MSB ile jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığınca doğrudan işletilen işyerleri

• İtfaiye

• Hastaneler

2015 yılına kadar yukarıdaki grev ve lokavt yasağı tablosunda bankacılık hizmetlerinde ve şehir içi toplu taşıma hizmetleri de yer almaktaydı. Bu hizmetlerde grev ve lokavt yasağı bulunmaktaydı. Ancak, Anayasa Mahkemesi, bu hizmetlerin yaşamsal nitelik gösteren temel kamu hizmetleri olmadığı ve bu hizmetlere getirilen yasağın grev ve lokavt hakkına müdahale niteliği taşıdığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla 11.11.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla, bu hizmetlerdeki grev ve lokavt yasağı iptal edilmiştir.

Bununla birlikte 6356 sayılı Kanun’un 63. maddesinde hangi hallerde grev ve lokavtın ertelenebileceği düzenlenmiştir. Diğer bir ifadeyle Bakanlar Kurulu, grev ve lokavt uygulamasına geçici yasak uygulayabilmektedir.

Grev ve lokavt geçici yasağı Bakanlar Kurulu

• Genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği yerlerde, bu durumun devamı süresince

• Gerekli gördüğü işyerlerinde grev ve lokavtı yasaklayabilir. Ancak, bankacılık hizmetlerinde ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde geçici yasak uygulamasıyla ilgili olarak 22.11.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan KHK/678 Sayılı OHAL kararıyla yeni bir düzenleme getirilmiştir. Düzenlemeye göre Bakanlar Kurulu başlamış olan kanuni bir grev ve lokavtı 60 gün süreyle erteleyebilecektir. Ancak kanuni bir grevin ertelenebilmesi için grev ve lokavtın,

• Genel sağlığı veya millî güvenliği,

• Büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini,

• Bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte olması gerekmektedir.

Başlamış olan kanuni grev ve lokavt yukarıda sayılan hallerde Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelenebilecek olup erteleme kararın yayınlanmasıyla başlayacaktır.

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/grev-ve-lokavta-khk-ertelemesi-geldi/339003

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları