Gümrük ve gayri maddi hak kazançları - Hasan Akdoğan

Gümrükler Genel Müdürlüğü yeni bir genelge yayınlayarak, Dahilde İşleme İzni kapsamında yapılacak ayniyat işlemlerine açıklık getirmiş bulunuyor. Bu kapsamda yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti bakımından kod sistemi devreye sokuluyor. Müracaatlar esnasında kullanılan forma malın özelliğine göre belirlenen kodların yazılması zorunlu tutuluyor. İthalat esnasında gümrük idaresince yapılacak işlemler şöyle sıralanıyor;

1- Tamir amaçlı geçici ithal edilen makine ve taşıt araçlarının seri/ şasi/motor numaralarının ve modelinin gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesine kaydedilmesi ve bu işlemlerin yapılmasını işaret eden kodun kullanılması,

2- “Karkas” niteliğindeki kullanılmış lastiklerin ithalatında jant çapı, üretim numarası, imal tarihi ve marka bilgisini içeren ek bilgi formunun (beyannameye eklenmesi,

3- Ticaret politikası önlemlerine tabi eşya, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamı eşya, İthalat Rejimi Kararı’nda (DİR) belirtilen “eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) mallar, için numune alınması, fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması ya da ekspertiz raporunun ibrazı şeklindeki ayniyet tespit yöntemlerinden birinin seçilmesi,

4- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında ithal edilen tekstil ana hammaddelerinden numune alınması veya fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması, bunların mümkün olmaması halinde eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması,

5- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında ithali yapılan kıymetli maden ve taşlar için ekspertiz raporu aranılması,

6- Numunesinin alınması mümkün olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerinin ve gerek görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması,

7- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde belirtilen yardımcı maddeler (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) için Dahilde İşleme İzni Talep Formunun 10 no.lu “Diğer Hususlar” bölümüne ilgili kodun yazılması, numunelerin ithalata ilişkin gümrük beyannamesine eklenmesi, İhracat esnasında gümrük idaresince yapılacak işlemlerin de şöyle olacağı belirtiliyor; Dahilde İşleme İzin Talep Formu’nun 10 no.lu hanesindeki meşruhat kontrol edilerek, bu meşruhata göre idarece memur görevlendirilmesi, teknik inceleme yaptırılması, ekspertiz raporu hazırlanması, laboratuvar tahlili vb. işlemlerin tekemmül ettirilerek ayniyet tespitini müteakiben eşyanın ihracına izin verilmesi isteniyor. Bu arada, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsü’ne (OKS) İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler yukarıda belirtilen ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutuldukları da belirtiliyor.

Hasan Akdoğan - Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları