Hafta tatili kaldırıldı mı? - Arif Temir

1924 tarihinde çıkarılan 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırıldı.  7033 sayılı Kanun 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte hafta tatilinin kaldırıldığı yönünde bir anlayış oluştu. Okuyucularımda haklı olarak soruyorlar bundan sonra hafta tatili  kullanamayacak mıyız diye. Hemen belirtelim hafta tatili kullanma konusunda bir değişiklik yok. Çalışanlar eskiden olduğu gibi hafta tatillerini kullanacaklar.  Çalışanları ilgilendiren 6098 sayılı Borçlar Kanununda, 4857 sayılı İş Kanununda, 5953 sayılı Basın İş Kanununda, 854 sayılı Deniz İş Kanununda ve 657 sayılı devlet Memurları Kanununda  hafta tatili kullanılacağına ilişkin düzenlemeler var ve bu düzenlemelerde halen yürürlükte bulunuyor. Söz konusu kanunlardaki hafta tatili düzenlemelerini inceleyelim. 

Borçlar kanunu 
Borçlar Kanununa göre işveren, işçiye her hafta, kural olarak pazar günü veya durum ve koşullar buna imkân vermezse, bir tam 
çalışma günü tatil vermekle yükümlüdür(421.md). Borçlar Kanunu özel kanunlarında hüküm bulunmayan bütün çalışanlar hakkında uygulanan genel kanun niteliğindedir.

İş kanunu 
İş  Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir(46.md). 

Basın iş kanunu         
Her altı günlük fiili çalışmayı müteakip gazeteciye bir günlük ücretli dinlenme izni verilmesi mecburidir. Gazetecinin vazifesi devamlı gece çalışmasını gerektirdiği hallerde hafta tatili iki gündür(19.md.). 

Deniz iş kanunu 
Liman hizmeti ve şehir hattı gemilerinde gemi adamının haftada altı günden fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan hafta tatili günü çalıştırılanlara, haftanın diğer bir gününde nöbetleşe izin verilir(41.md.) 

Devlet memurları kanunu 
Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir(99.md.). 

Paniğe gerek yok   
Görüldüğü gibi hafta tatili çalışanların statülerini düzenleyen bütün kanunlarda yer alıyor. Anayasada  tatil hakkı ayrıca var. Dolayısıyla hafta tatilini kanunun kaldırılmasının hafta tatiline hiçbir etkisi bulunmuyor. Bütün çalışanlar eskiden olduğu gibi hafta tatillerini haftada en az bir gün kullanmaya devam edecekler. Hafta tatili konusunda paniğe kapılacak bir durum yok. 
Hafta tatili kanunu günümüzde işyerlerinin organize sanayi bölge müdürlüklerinden ve belediyelerden hafta tatili izni almalarından başka işlevi bulunmayan bir kanundurumuna gelmişti. Hafta tatili kanununun  kaldırılması işyerleri açısından bürokratik işlemleri azaltmıştır. 

Arif Temir - Güneş

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları