Hangi işlerde iki vardiya çalışılabilecek? - İbrahim IŞIKLI

2015 yılında yayınlanan 6645 Sayılı Torba Kanun'la 4857 Sayılı Kanun'un gece çalışmalarını düzenleyen 69. maddesine, "Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir" hükmü eklenmiştir.

Buna göre, haftalık 45 saati aşmamak şartıyla turizm, özel güvenlik ve sağlık sektöründe gece çalışması tarafların anlaşması şartıyla 7.5 saatten 11 saate çıkarılmıştır. Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecektir.

6645 sayılı Kanun'la İş Kanunu'nda yapılan değişikliğine uyum sağlamak amacıyla, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde 24 saatte üç posta (vardiya) yerine iki posta çalışılabileceği düzenlenmiştir. Bu değişiklikle belirtilen sektörlerde 24 saat esasına göre çalışılan iş yerlerinde haftalık çalışma süresi sabit tutulduğundan, tarafların anlaşarak iki posta çalışma sistemine geçmesi durumunda çalışma günlerinin azalması, dolayısıyla yolda geçen sürelerin azalması mümkün olabilecektir. Ayrıca bu değişikliğin bu iş yerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri de kapsayacak şekilde uygulanması imkânı tanınmıştır.

19.08.2017 tarihli Resmî Gazete'de "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan düzenleme, "Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir" şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan düzenleme ile Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde iki vardiya şeklinde çalışma sistemi kurulabilmesi sağlanmıştır. Bunların dışındaki işlerde vardiyalı çalışmaların 3 vardiya halinde yapılması gerekmektedir.

****

Postalarda çalışan işçi listesini bildirme yükümlülüğü kaldırıldı

Vardiyalı çalışılan iş yerleri için en sıkıntılı konulardan birisi olan postalar halinde çalışan işçilerin bildirimleri konusunda da önemli bir değişiklik yapıldı. Buna göre yapılan düzenleme "işveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından talep edildiğinde sunmak üzere iş yerinde bulundurmakla yükümlü olacaktır." şeklinde olmuştur.

İşletmelerin her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını içeren listelerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne teslim edilmesi uygulaması kaldırılmış; denetim esnasında talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere iş yerinde saklanması yeterli sayılmıştır.

Böylece bürokrasinin azaltılması konusunda önemli bir adım atılmış, iş dünyasının rahatlatılması ve buna bağlı olarak üretim ve istihdamın artırılması sağlanmıştır.

İbrahim IŞIKLI - Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları