Hasta çalışana tazminat hakkı - Arif Temir

10 haftalık süre 

İşçinin işten çıkarılabilmesi işyerindeki çalışma süresi ve sağlık raporundaki süreye bağlıdır. Hasta işçinin işten çıkarılabilmesi için  işçinin ihbar süresine altı hafta eklenir.  Bu süre dolduktan sonra patron isterse işçiyi işten çıkarabilir. Bir işyerinde bir yıl çalışan işçinin hastalık sebebiyle işten çıkarılabilmesi için  10 haftalık bir sürenin geçmesi gerekiyor. 10 haftalık sürenin  dört haftalık kısmı bir yıllık kıdemi olan işçinin ihbar süresini oluşturuyor. 

İşçinin ihbar süresi 

İşçilerin ihbar süresi 4857 sayılı İş Kanunu  gereğince  kıdem sürelerine göre belirleniyor. Buna göre işçilerin ihbar süresi; 

- İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için iki hafta, 

- İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört hafta, 

- İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için altı hafta, 

- İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, sekiz hafta. 

Süre dikkate alınıyor 

Bu süreler en az olup sözleşmeler ile artırılabiliyor. İhbar süreleri artırılmış ise hasta işçinin işten çıkarılmasındaki süre artırılan ihbar süresi dikkate alınarak hesaplanır.(Geniş bilgi için bakınız Arif Temir, İşçinin Tazminatlı Ve Tazminatsız İşten Çıkarılması, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2011)  

Örnek: Mehmet Bey, bir yıldır çalıştığı işyerinden ameliyat olması sonucu 80 günlük sağlık raporu almıştır. Patron Mehmet Beyi hastalık nedeniyle ne zaman işten çıkarabilir? 

Mehmet Beyin 10 haftalık süresi 70 gün sonra dolmaktadır. Patron isterse Mehmet Beyi 70 nci günden sonra işten çıkarabilir. Mehmet Bey, 70 nci gün dolmadan işten çıkarılırsa  patron bekleme süresine uymadığı için ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. 

Mehmet Bey, Hastalığından dolayı 70 gün dolduktan sonra veya dolmadan işten çıkarılırsa her durumda kıdem tazminatına hak kazanır. Mehmet Beyin raporluluk/hastalık süresinin 70  günü kıdem tazminatına esas süreye ilave edilir.  

Arif Temir - Güneş

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları