Türkiye’de uygulanmakta olan ulusal bayram ve genel tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun birinci ve ikinci maddelerinde açık bir şekilde belirtilmiştir. 29.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6752 Sayılı Kanun’la 15 Temmuz tarihi “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” adı ile genel tatil olarak kabul edilmiştir. Buna göre bir takvim yılında ulusal Bayram ve genel tatil günlerinin toplamı 15.5 gün olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2017 yılında ilk kez genel tatil olarak uygulanacaktır.

***
Bayram tatilleri nasıl ücretlendirilir?

İş Kanunnu’na tabi işyerlerinde çalışan işçilere, yukarıda belirtilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Genel tatil ücretinin hesabına örnek vermek gerekirse, Ali isimli işçinin 1.500 TL ücret alması varsayımıyla, işçi 23 Nisan günü çalışmazsa, 2016/Nisan ayı için 1.500 TL ücret alacaktır. Ancak, işçi 23 Nisan günü çalışırsa, 1.500 TL’ye ilave olarak 1 günlük ücret daha alacaktır. Başka bir ifadeyle, 23 Nisan’da işçinin çalışması halinde, Nisan 2016 ayı için (1500+50=)1.550 TL ücret alacaktır.

İş Kanunu’nun 50. maddesinde ulusal bayram ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmayacak ilaveler/unsurlar ortaya konulmuştur. Buna göre, fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.

Konuya ilişkin bir Yargıtay bir kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 01.04.1985 tarih ve E.985/810 K.985/3317 sayılı kararı) “…bayram ve genel tatil ücreti çıplak ücret üzerinden hesaplanır… ” demek suretiyle genel tatil ücretin hesaplanmasında çıplak ücretin esas alınacağını vurgulamaktadır.

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/isciye-yeni-bayram-geldi/336198

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları