İşe gelmemenin faturası ağır olur


Muhasebe Büronuz Cebinizde > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 


Patronlar ile çalışanlar arasında sürekli olarak gündeme gelen konulardan biride çalışanların işe devamlarında sorun yaşanmasıdır. Çalışanlar bazen  işe gelmeyebiliyor, bazen de işe geç geliyor. Her iki durumda da  işyeri düzeninde olumsuzluklara neden oluyor. 

İşe geç gelme 

İşçi işe geç geldiğinde bazı durumlarda işten atılabilir, bazı durumlarda ise çeşitli cezalara muhatap olabilir.İş sözleşmesinde yer alan cezalar uygulanabilir. Örneğin işçiye uyarı cezası, ücret kesme cezası ve en sonunda da iş sözleşmesindeki hükümlere göre işten çıkarma cezası uygulanabilir. 

İşe gelmeme 

İşçi patronundan  izin almamış ise  haklı bir sebebi de  yoksa  ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yada bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işten atılabilir. Örneğin pazar günleri tatil yapan işçi  bir ay içerisinde iki pazartesi  günü işe gelmemesi durumunda işten atılabilir. İşçi  çalışma günü olan  örneğin birbirini takip eden  perşembe ve cuma günü işe gelmezse işten çıkarılabilir. İşçi  bir ay içerisinde  işe gelmesi gereken günlerde üç gün  işe gelmez ise de işten çıkarılabilir. 

Bir ayda bir gün işe gelmeyenin cezası 

İşçilerin devamsızlığı ayda bir gün ile sınırlıysa  işçi işten çıkarılamaz. Ancak bu durumda iş sözleşmesinde düzenleme var ise işçiye uyarı, ücret kesme   gibi cezalar uygulanabilir. Aynı şekilde işe geç gelmelerde de iş sözleşmesinde yer alan cezalar uygulanabilir. Örneğin işçiye uyarı cezası, ücret kesme cezası ve en sonunda da duruma göre işten çıkarma cezası uygulanabilir. 

Devamsızlık yapana tazminat ödenmez 

Devamsızlık nedeniyle işten çıkarılan işçilere ihbar ve kıdem tazminatı  ödenmez. Bazı durumlarda işçi patronuna ihbar tazminatı ödemek zorunda bile kalabilir.   

Devamsızlık yapan  işçinin kıdem durumunun önemi yoktur. Örneğin bir işçi  aynı işyerinde 10 yıldan beri çalışıyor olsa bile devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığında 10 yıllık çalışmasının karşılığı olan  kıdem tazminatını alamaz. 

Muhasebe Büronuz Cebinizde > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 

Arif Temir - Güneş

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları