İşsizliği azaltacak 7 sektör - Cem Kılıç

Milli birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, bir sene önce hain darbe girişimi nedeniyle kaybettiğimiz şehitlerimizi andığımız bu günlerde, ekonomik büyümemiz açısından son derece önemli olan Ulusal İstihdam Stratejimizden bahsedeceğim. 2014  2023 Ulusal İstihdam Stratejisinin 2017  2019 dönemini kapsayan yenilenen eylem planları geçtiğimiz hafta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eylem planları kapsamında, hem vizyonu Cumhuriyetimizin 100.yılı, yani 2023 olan Strateji’nin ana eksenleri itibarıyla, hem de 7 temel sektöre yönelik politikaların hayata geçirilmesi planlanıyor.


Stratejinin amacı

2014  2023 Ulusal İstihdam Stratejisinin ilk eylem dönemi (2014 - 2015) sona erdi. Stratejinin yeni dönem eylem planlarının belirlenmesi ve Stratejinin makroekonomik gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, akademisyenlerin, sosyal tarafların, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla ulaşılan mutabakat sonucunda hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019), Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi.  Stratejinin temel amaçları; istihdamın artırılması, işsizlik oranlarının azaltılması ve çalışma barışının sağlanması. Bu amaçlara ulaşılabilmesi açısından Stratejide sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlanması, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte işgücünün oluşturulması ve kayıt dışılığın azaltılması başlıklarının ön plana çıkarıldığı görülüyor.

Temel eksenler

Hedeflere ulaşmak için belirlenen temel eksenlerin ana başlıkları değiştirilmemiş ancak yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere politika önerileri revize edilmiş. Buna göre, temel eksenler; eğitim  istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması ve istihdam  sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi şeklinde.

Öncelikli işler 

Gerek küresel eğilimler, gerekse Türkiye’nin makro ekonomik göstergeleri dikkate alınarak istihdam kapasitesi yaratma gücü daha yüksek olan tarım, tekstil ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörler ile büyüme potansiyelinin ve büyümenin istihdam esnekliğinin yüksek olduğu bilişim, finans, inşaat, sağlık ve turizm sektörlerine yönelik olarak hazırlanan sektörel stratejiler, İstihdam Stratejisinin bir diğer ayağını oluşturuyor.

Kapsamlı program

Aşağıdaki tablo, stratejinin temel eksenleri, amaçları ve gerçekleştirilmesi planlanan eylemler konusunda özet bilgiler içeriyor. Bunun dışında, daha geniş bilgi edinmek isteyenler için oluşturulmuş bir web sitesi (http://www.uis.gov.tr) de mevcut.

Stratejinin 2023 vizyonu

Stratejinin 2023 vizyonu, Türkiye işgücü piyasası ile ilgiliönemli ve iddialı hedeflere sahip. Bu anlamda, revize edilen İstihdam Stratejisinde 2023 yılı itibarıyla istihdam oranının yüzde 55’e yükseltilmesi, işsizliğin yüzde 5 seviyesine inmesi ve kayıt dışı istihdamın yüzde 15’in altına düşürülmesi var. 

Danışma kurulu kuruldu

Geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın davetiyle katıldığım, yeni oluşturulan, iş dünyasından önemli isimlerin yer aldığı, benim de teori ve uygulama arasındaki ilişkinin sağlanabilmesi adına katkı sunmaya çalışacağım “Danışma Kurulu”nun ilk toplantısında da istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadeleye verilen önemin altı bir kez daha çizildi. 

İster gelişmiş, isterse gelişmekte olan ülke olun, göz ardı edemeyeceğiniz sosyo- ekonomik konuların başında istihdamın artırılması ve sürdürülmesi geliyor. 
Pek çok uluslararası kuruluş tarafından da sürekli üzerinde durulan “kapsayıcı büyüme” açısından da istihdam çok kilit bir unsur. 

Pastadan herkesin pay alması için istihdamda yer alması gerekiyor. 

Cem Kılıç - Milliyet

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları