İşten atılanlar haklarını kaç günde istemeli? - Arif Temir

Çalışanların haklı veya haksız olarak işten çıkarılması herkesin başına gelebilecek bir durum.  Çalışma hayatında bazı  hakların kullanımı süreye tabi olduğu için çalışanların bu haklarını zamanında aramamaları hak kayıplarına neden olabiliyor. İşten çıkarılanların/ayrılanların, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin ücretive işe iade haklarını  ne kadar süre içerisinde istemeleri ve nerelere başvurmaları gerektiğini açıklayalım. 

Kıdem tazminatı  

İşçilerin aynı işverene ait işyerlerinde çalışmaları bir yıl veya üzerinde ise haksız olarak işten çıkarılmışlarsa veya haklı olarak kendileri ayrılmışsa kıdem tazminatına hak kazanabiliyorlar. Bu durumda olan işçilerin kıdem tazminatları ödenmemişse 10 yıl içerisinde haklarını resmi makamlarda/mahkemelerde aramaları gerekiyor. Aksi halde hakları zamanaşımına uğrar.   

İhbar tazminatı  

İhbar tazminatı söz konusu olabilmesi için işverenin haksız olarak çalışanı işten çıkarması gerekiyor.İhbar tazminatı ödenmeyen işçilerin 10 yıl içerisinde haklarını resmi makamlarda/mahkemelerde aramaları gerekiyor. Aksi halde hakları zamanaşımına uğrar.   

Aylık ve günlük ücret  

Ücretleri ödenmeyen çalışanlar, ücretlerinin ödenmediği tarihten itibaren beş yıl içerisinde resmi makamlarda/mahkemelerde haklarını aramaları gerekiyor. Beş yıl geçtikten sonra ücret alacağı zamanaşımına uğruyor.   

Yıllık izin ücreti   

Yıllık izin kullanmayan ve işten ayrılmış olan işçilere  yıllık izin paralarının ödenmesi gerekiyor. Örneğin işçinin 2011 yılında kullanmadığı 20 gün izni varsa bu 20 günlük izin parası ödenmemişse işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde resmi makamlarda/mahkemelerde izin ücreti alacağını talep etmesi gerekiyor. Beş yıllık süre geçirilirse izin paraları zamanaşımına uğrar.    

İşe iade edilmek isteyenler 

30 ve üzerinde işçi çalışan işyerlerinde çalışanlar, haksız olarak işten çıkarıldıklarını düşünüyorlarsa işten çıkarılma tarihinden itibaren bir ay içerisinde iş mahkemesinde işe iade davası açmaları gerekir. İşten çıkarılmaya ilişkin yazılı bir belge varsa  bir aylık süre bu belgenin tebliğinden itibaren başlıyor. İş sözleşmesi sözlü olarak  sona erdirilmişse sözlü olarak sona erdirilen tarihten itibaren bir aylık süre başlar. Bir aylık süre  içerisinde dava açmayan işçi bir daha işe iade davası açamaz. 

Çalışanların haklarını ön görülen sürelerde talep etmeleri oldukça önemli. Süreler geçirildikten sonra hakların kaybı söz konusu oluyor. Bu nedenle  çalışanların hak kaybına uğramamaları için öngörülen sürelere dikkat etmeleri gerekiyor.  

http://www.gunes.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları