İşverenlerin kimlik bildirme eziyeti son bulmalı - Mustafa İşcan

Değerli okurlar, bugün sizlere işverenlerden işe aldıkları ve işten çıkardıkları işçilerinin belirli bir zaman dilimi içersinde kimlik bildirme kanununa göre kolluk birimlerine bildirilme konusundan bahsedip sizlerden gelen sorulara da cevaplar vereceğim.

SGK’nın 2015/25 sayılı genelgede değişiklik için 28.04.2017 tarihinde 2017/19 sayılı genelge ile tekrar gündeme gelen işverenlerin işe aldıkları, çalıştırdıkları ve işten ayrılanların kimlik bildirme belgesi ile kolluk birimlerine belirli süreler içinde bildirilmeleri 11.07.1973 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 1774 sayılı kanunla birlikte zorunlu kılınmıştır. O günün koşullarına göre bir ihtiyaç iken artık teknoloji çağında bu tür bildirimlerin pek mantığı kalmamış gibi görünüyor bu sorun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın yapacağı bir protokolle işverenlerin birçoğunun bilmediği ama zorunluluğu olan bu uygulamanın sorun olmaktan çıkartılıp çözüme kavuşturulması olumlu olur. Bu sayede işverenlerin kimlik bildirim yükümlülüğünden doğacak idari para cezası sorunu da çözülmüş olur.  

İşveren zaten işe giriş ve çıkışlarda bildirimleri SGK’ya yapıyor ve bu bildirimleri SGK kolluk birimlerine açtığında sorun çözülmüş olur. Peki bu kimlik bildirim ile ilgili kanunu maddesinin detayına bakalım ve sonrasında sizden gelen soruları yanıtlayım. 

“1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun; 4’üncü maddesinde, Kanunun ikinci maddesinde belirtilen tesislerin sorumlu işleticilerin; müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirmekle yükümlü olduğu, 6 ncı maddesinde, ikinci maddesinde belirtilen tesislerin dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesinin zorunlu olduğu, Aynı Kanunun Ek 2’nci maddesinde ise bu Kanunun 4’üncü ve 6’ncı maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirileceği belirtilmiştir.”

Milli Gazete

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları