Çalışma hayatında çalışanların işyerlerinin  bir başka işverene satılması/devredilmesine sıkça rastlanıyor. İşyerinin bir işverenden başka bir işverene  satılması  işyerinde çalışanların çalışma hayatından doğan haklarını  etkileyebiliyor.  İşyerinin devredilmesi/satılması konusunda okuyucularımdan sorular aldım. Okuyucularım işyeri devredildiğinde tazminat alarak işten ayrılıp ayrılamayacaklarını, geçmiş dönemde kalan alacaklarının yeni işveren tarafından ödenip ödenmeyeceği gibi konularda sorular soruyorlar. İşyeri devri /satışı ile ilgili okuyucularımdan  gelen soruları cevaplayayım.
İşyeri devrinin/satışının
sözleşmeye etkisi                                                                     
Soru: İşyeri devri iş sözleşmesini nasıl etkiler?
Cevap: İşyeri veya bir bölümünün devrinde işveren tarafı değişmektedir. Devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.
Devir /satış işçi yönünden
işten ayrılma sebebi olur mu?
Soru: İşyeri devredilen işçi iş sözleşmesini fesh edebilir mi?
Cevap: Devredilen işyerinde çalışan işçiler, işyerini devralan işverenin sevk ve idaresinde çalışmaya devam ederler. İşyerinin devri işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Dolayısı ile işçiler biz iş sözleşmesini eski işverenle yaptık yeni işverenle sözleşme yapmadığımız için iş sözleşmemizi fesh ediyoruz diyemezler. İşçilerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.
İşyerini devir alan işveren  
işçiyi işten çıkarabilir mi?
Soru: İşyeri devrinde işverenlerin işçilerle yapılmış iş sözleşmesiyle bağlı mıdır?
Cevap:Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.
İşyeri devri işçinin  
kıdemini etkiler mi?
Soru: işyeri devrinin işçilerin kıdemlerine etkisi var mı?
Cevap: Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Örneğin bir işçi devreden işverenin yanında 4 yıl devralan işverenin yanında da 4 yıl çalışmışsa bu işçinin yıllık izin hakkının hesaplanması işyerindeki toplam çalışması olan 4+4=8 yıl üzerinden hesap edilecektir.
Devirde eski ve yeni  
işverenin sorumluluğu
Soru: İşyerini devreden ve devreden işverenin sorumluluk süresi ne kadardır?
Cevap: İşyerini devreden işverenin sorumluluğu iki yıl ile sınırlıdır. Bu iki yıllık sorumluluk devralan işvereni de kapsamakta, ancak iki yıllık süreden sonra işçilerin bütün haklarından devralan işveren sorumludur.

Kaynak: http://www.gunes.com/yazarlar/arif--temir/isyeri-satilinca-iscinin-haklari-ne-olur-722625

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları