Kapıcıya Konut Zorunlu Mu? - Arif Temir

Apartmanda kapıcı dairesi var ise kapıcı dairesinin öncelikle kapıcılık hizmetlerini yapan kapıcıya konut olarak kullanması için tahsis edilmesi gerekir.  

Kapıcıdan kira istenir mi? 

Kapıcı dairesinde görevi dolayısı ile oturan kapıcıdan iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemiyor. Kapıcı dairesi kapıcıya hiçbir ücret almadan tahsis edilir. 

Kapıcının giderlerini kim karşılar?  

Kapıcı konutları kapıcılara görevi sebebiyle verilirse kapıcı konutlarından kira istenemiyor. Bu uygulama genelleştirilerek kapıcı dairesinin bütün giderlerinin de apartman sakinleri tarafından karşılanacağına yönünde toplumda bir görüş ve uygulama oluşmuştur. Kapıcı konutlarında oturan kapıcıların yapmış oldukları elektrik ve su giderlerinin apartman yönetimi/apartman sakinleri tarafından mutlak surette karşılanacağına ilişkin bir mevzuat hükmü bulunmamakta. Konut Kapıcıları Yönetmeliğine göre elektrik ve su giderlerinin apartman sakinleri tarafından karşılanıp karşılanmayacağı, karşılanacaksa kısmen mi tamamen mi karşılanacağı iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilir. İş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde elektrik, su ve ısınma giderlerini kapıcının karşılayacağı belirtilmişse kapıcı kendisi söz konusu giderleri karşılar. İş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde giderlerin kim tarafından karşılanacağı konusunda bir hüküm yok ise apartman yönetimi uygulamasına göre hareket edilir. Apartman yönetimi iş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde olmamasına rağmen kapıcı konutunun elektrik, su ve ısınma giderlerini karşılıyorsa bu uygulamaya devam edilir. Kapıcı onay vermediği sürece işyeri uygulaması haline gelen bu uygulama değiştirilemiyor. (Geniş bilgi için bakınız,  Arif TEMİR, Apartman Yönetimi ve Kapıcılar, Ankara 2009, ariftemircom ). 

Kapıcının faturalarını kim öder ? 

Kapıcının kullanmış olduğu telefonlar apartmana aitse apartman yönetimi bu telefon giderlerini öder. İş sözleşmesinde kapıcının telefon giderlerini apartman yönetimi tarafından ödeneceği belirtilmişse apartman yönetimi öder. Sözleşmede hüküm yok ise kapıcı telefon giderlerini kendisi öder. 

Kapıcı dairesi kaç gün içerisinde boşaltılır?

Kapıcı konutlarının tahliyesi 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun da düzenlenmiştir. Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi bir nedenle fesh edilen veya sona eren kapıcı, konutu onbeş gün içerisinde boşaltmak zorundadır. Bu süre içerisinde boşaltılmayan yerler yöneticinin veya kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca bir tebligata gerek kalmadan mahalli mülki amirlerin kararı ile bir hafta içerisinde zabıtaca boşalttırılır. 

15 günlük süre içerisinde kapıcının yeni bir ev bulup kiralaması ve taşınması her zaman kolay olmayabilir. Bu nedenle kapıcı konutlarının tahliye süresi yasal bir değişiklik yapılarak 15 günden 1 aya çıkarılmasında fayda var.

http://www.gunes.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları