Mali tatilin sürelere etkisi - Dr. Cem Barlas Arslan

Mali tatil 20 Temmuz 2017 tarihinde bitiyor. 

Mali tatilin sürelere önemli etkileri var. Mali tatil nedeniyle sürelerin bir kısmı “tatil boyunca işlemiyor”, bir kısmı da tatilin bittiği günden itibaren “7 gün” uzuyor.

BEYANNAME VERME

Beyanname verme süresinin son günü mali tatile rastlarsa, süre, mali tatilin bitimini takip eden “7 gün” uzuyor. Aynı durum beyanname verme süresi mali tatil bitiminin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde sona eren beyannameler için de geçerli. Süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren “7. günün mesai saati bitiminde” sona eriyor.

ÖDEME

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan vergilerde ödeme süresi, uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren “3. günün mesai saati bitimine”uzuyor.

Diğer taraftan, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda, vadesi malî tatile rastlayan ödemelerin süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren “7 gün” uzayacak.

DAVA AÇMA

Mali tatil dava açma sürelerini de etkiliyor. Vergiyle ilgili işlemlere karşı “dava açma süreleri mali tatil süresince duruyor”. Süreler, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacak. 

VERGİ İNCELEMELERİ

“Aramalı incelemeler hariç, mali tatil süresince inceleme amacıyla mükelleften defter ve belgelerin ibrazı talep edilemiyor”. Mükelleflerin işyerlerinde incelemeye başlanamıyor.

Ancak, “devam eden incelemeler için mali tatilin bir etkisi yok”. Ayrıca mali tatilin yoklamaya herhangi bir etkisi söz konusu değil.

BİLDİRİM

Vergi Usul Kanunu uyarınca, işe başlamanın, adres değişikliklerinin, iş değişikliklerinin, iş yerlerinin sayısındaki değişikliklerin, işi bırakmanın, tasfiye ve iflasın, nakillerin, ölümlerin ve bina ve arazi değişikliklerinin vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. Bildirimlerin belli süreleri var. Şayet, “sürelerin son günü mali tatile rastlarsa, bildirim süreleri mali tatil boyunca duruyor”.

BİLGİ İSTEME

Mali tatil süresince, bilgi isteme talepleri mükelleflere veya vergi ve ceza sorumlularına bildirilmiyor. Mali tatil içinde gerçekleşen tebligatlarda ise süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlıyor.

Dr. Cem Barlas Arslan - Hürses

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları