Net ücretleri 1.404,06TL.’nin altında ücret alarak çalışan personele AGİ ödemesi ve uygulaması

Yasal düzenleme ile Asgari Geçim İndirimiyle (AGİ) ve de bu maddenin uygulamasıyla alakalı açıklamalarda, AGİ uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:265)’te ki izahatın esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

 Uygulamadan Kimler Yararlanacak:

1- 2017 yılının Ocak ayında bekar ve çocuksuz asgari ücretlilere 1.404,06 TL net ücret ödemesi yapılmaktadır.

2- 2017 yılında asgari ücret tutarında yapılan artış sonucunda 1.777,50 TL brüt asgari ücret geliri elde edenler ile 1.889,84 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan hizmet erbabının elde ettiği ücretten, Gelir Vergisi Kanunun 103’ncü maddesinde belirtilen ikinci gelir dilimine isabet eden vergi oranındaki artış nedeniyle, ücretlinin net maaşı 1.404,06 TL’ sının altına düşmektedir.                                                           

Uygulamadan Yararlanamayacaklar:

1- Eylül – Ekim- Kasım ve Aralık 2017 aylarında net ücret geliri 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbapları yararlanacaklardır. Dolayısıyla bahse konu aylarda net ücret geliri 1.404,06 TL’sinin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

2- Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi halinde bu tebliğde belirtilen ilave asgari geçim indirimden yararlanmayacaklardır.

3- Tebliğin uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucunda oluşan ücreti ifade etmektedir.

Uygulama Esasları :

1- 2017 yılı Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.404,06 TL’ sının altına düşen hizmet erbabının ücretine ilave asgari geçim indirimi uygulanarak, ücreti 1.404,06 TL’ sına tamamlanacaktır.

2- 2017 yılı Ocak ayına ilişkin Asgari ücret nedeniyle, ödenen net ücret tutarı 1.404,06 TL olup, 2017 yılının Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak hesaplanan net ücret tutarlarının, her bir ay için 1.404,06 TL’ dan düşük olması halinde, aradaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) ’de belirtilen esaslara göre düzenlenen ‘Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir. Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil edilerek toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılacaktır. 

3- 2017 yılının Eylül ve Ekim ayları için hesaplanan ve ilave asgari geçim indiriminden yararlanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin 2017 yılı Kasım ayına ait AGİ bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle, ilgili dönemde hizmetli için hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. 2017 yılı Kasım ayı maaşından kesilen gelir vergisi tutarını aşan AGİ tutarı olması halinde, tevkif edilen gelir vergisi tutarı kadar kısmı mahsup edilecek, kalan AGİ tutarı takip eden aylarda hizmetlinin ücretlerinden tevkif edilen vergilerden mahsup edilecektir. Bahse konu aylarla ilgili Eylül ile Ekim 2017 dönemleri için verilen muhtasar beyannamelerle ilgili herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

4- İlave asgari geçim indiriminin uygulanabilmesi için, söz konusu tutarların ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.        

5- Mahsup edilecek AGİ (ilave edilen AGİ dahil) tutarının toplamı, hizmetlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olmayacaktır.

Örnek :

Evli eşi ücretli olarak çalışan çocuksuz Bayan (A), 1.860,00 TL brüt ücret almaktadır. Bayan (C)’nin 2017 Ocak ayında asgari geçim indirimi dahil net ücreti 1.463,04 TL’dir. Gelir Vergisi Kanunun 103’ncü maddesindeki ücret tarifesine göre 2017 Eylül ayı net ücreti 1.401,59 TL’ye 2017 Ekim net ücreti 1.383,99 TL olması halinde,

2017 Eylül ayı ilave AGİ (1.404,06 TL – 1.401,59 TL) = 2,47 TL, 2017 Ekim ayı ilave AGİ (1.404,06 TL – 1.383,99 TL) = 20,07 TL ile beraber toplam, (2.47 + 20,07) 22,54 TL, Kasım 2017 ayına ait normal AGİ’ ye ilave edilerek, hizmetlinin 2017 Kasım ayı ücretinden kesilen vergisini aşmayacak şekilde mahsup işlemi yapılacaktır. 2017 Kasım ayı hizmetlinin ücretinden kesilen gelir vergisi tutarı 316,20 TL’dır. Bu vergiden mahsup edilecek AGİ tutarı (Eylül;2.47+Ekim;20,07+Kasım;20,07+Kasım ;133,31) = 175,92 TL olacaktır. Aradaki fark tutar (316,20-175,92 ) = 140,28 TL gelir vergisi muhtasar beyanname ile vergi idaresine beyan edilerek ödenecektir.

  • 2017 Aralık ayında 133,31 TL normal AGİ ye, 20,07 TL ilave AGİ ile beraber toplam 153,38 TL, tutar bu aya ait ücret üzerinden hesaplanan 316,20 TL gelir vergisinden mahsup edilecektir.

Berker Bostancı - Hürses

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları