Sağlık Yardımından Yararlanma Hakkı Hangi Hallerde Derhal Sona Erer? - Şevket Tezel

Ülkemizde 01.01.2012 tarihinden itibaren başlayan zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasının sağlık yardımlarından yararlanma bakımından bir zorunluluk oluşturması sigortalılığın bu bakımdan da ayrı bir önem kazanmasına yol açmış bulunuyor. Sigortalılık ve aylık ve gelirlerden yararlanma olgusu genel sağlık sigortasından yararlanmayı da sağlıyor. Ancak bunların şartları bulunuyor. 

Kimi hallerde sigortalılığın sona ermesinden itibaren 10 gün kimi hallerde 10+90 gün ve kimi hallerde ise sigortalılık veya aylık ve gelir alma benzeri hallerin sona ermesinde itibaren GSS hakkı da sona eriyor. 

Bir önceki yazımızda sigortalılıkları bittikten sonra 10 gün, 10+90 gün daha sağlık yardımlarından yararlanma hallerine değinmiştik.

Bu hak SSK, Bağ-Kur ve 4/c sigortalıları gibi zorunlu kapsamdaki sigortalılar için söz konusu olmaktaydı.  

Bugün de sigortalılık veya aylık veyahut gelir alma gibi hallerin bitiminden itibaren sağlık yardımından yararlanma hakkının derhal sona ereceği durumlara değineceğiz. 

Bu durum önemli zira kişi başka birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda değilse hakkın bitiminden itibaren GSS yükümlüsü olarak SGK’ya GSS primi ödeme zorunluluğu başlamış oluyor.

Genel Sağlık Sigortalılığının Bittiği Tarih İtibariyle Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Sona Erenler;

 • İsteğe bağlı sigortalılar ve isteğe bağlı iştirakçiler,
 • Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) polislik eğitimine tabi tutulan adaylar, Milli Savunma Üniversitesi ve Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinden göreve naspedilmeyerek öğrenciliği sona erenler,
 • Çıraklar, stajyerler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler,  Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar, 
 • Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler,
 • Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan ek-5 Tarım sigortalıları,
 • Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,
 • Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar
 • Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de ikamet etmeyen ve İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilenlerin ana, baba, eş ve çocukları,
 • İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilenlerden çalışma izni muafiyetine sahip olanlarla bunların ana, baba, eş ve çocukları,
 • 2925 sayılı Kanuna tabi Tarım SSK sigortalıları
 • Aylık gelirleri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,
 • Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler,
 • 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 • 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,
 • 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 • 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,
 • Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,
 • 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler,
 • 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 • Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,
 • 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,
 • Emekli (yaşlılık, malullük) aylığı alanlarla sürekli işgöremezlik geliri alanlar,
 • Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 
 • Avukatlık stajı kapsamında GSS’li olanlar, 
 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden bu kapsamda genel sağlık sigortalısı yapılanlar,
 • 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu kapsamına göre hizmet öncesi eğitime alınanlardan bu kapsamda genel sağlık sigortalısı yapılanlar,
 • Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden, bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılanlar,
 • Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden, bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılanlar,

Bulundukları kapsamdaki haklarının sona erdiği tarihten itibaren sağlık yardımlarından yararlanma hakları da sona ermiş oluyor.

Şevket Tezel

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları