Sendikalı işyerlerinde asgari ücret desteği - İbrahim Işıklı

Geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 civarında arttırılmasıyla birlikte işveren üzerindeki yükün bir nebze de olsa rahatlatılması için asgari ücret desteği uygulanmaya başlanmıştı. İşverenlerin rekabet gücünün arttırılması, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve asgari ücretli çalışanların yoğun olduğu küçük ve ortak ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla asgari ücret desteği uygulamasına 2017 yılında da devam ettirilmesi karar bağlanmıştır. 22.02.2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL, günlük destek tutarı ise 3.33 TL belirlenmiştir.

Ancak, sendikalı ve toplu sözleşmeli işyerlerinin ücret ve sosyal hakları dikkate alındığında, bir çok sendikalı işyerinin bundan yararlanamadığı görülmüş ve bu nedenle 20 Mayıs 2017 tarih ve 30071 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 2017/10326 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, toplu iş sözleşmesi bulunan işyerleri için prime esas günlük kazanç tutarı 164,70 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için 2017 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerindeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

APHB veya MPHB’nin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.
Asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için 2017 yılında vadesi geçmiş SGK borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2017 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yada prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları