Sermaye artırımında Kurumlar Vergisi teşviki - Berker Bostancı

Sermaye şirketlerinin sermaye artırımında teşvik amaçlı düzenlemeler yapılmıştır. Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri kapsam dışında bırakılmaktadır.

Bu düzenlemenin amacı borç yerine özkaynak kullanımını özendirmek ve böylelikle işletmeye dışarıdan ilave nakdi bir kaynak girişi sağlamaktır. Yani sadece nakit sermaye artırımları teşvik kapsamında olup, ortaklardan alınan borç ve kredi kullanımı ve bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi nedeniyle yapılan sermaye artırımları teşvik kapsamında yer almamaktadır.

İlgili teşvik kurumlar vergisi ile ilgili olup,  sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklanan “ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmaktadır.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse;

Haziran ayında nakit sermaye artırımı tutarını 500.000,00TL. olduğunu ve ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranını yüzde 15 olarak ele alalım. Kurumlar Vergisi Matrahından

İndirilecek Tutarın Formülü şöyledir;

(Nakden Artırılan Sermaye Tutarı x TCMB Faiz Oranı x Süre (Ay) x İndirim oranı) =500,000,00x0,15x%50 =37.500,00TL.

Kıst dönem hesaplanırsa (37.500,00TL./12ay)x7ay =21.875,00TL.

Bu tutarın kurumlar vergisine etkisi ise 21.875,00TL. x %20 = 4.375,00TL. olacaktır.

Hürses

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları