Sevgiliden işçi olunup olunmayacağı konusu,  bir iş adamının, sevgilisi olan mankeni sigortasız çalıştırdığı iddiası ile  açılan bir dava sonucunda basında da yer alan haberlerle gündeme geldi. Bizde sevgiliden işçi olur mu? Olmaz mı? Bunu mevzuat kapsamında inceleyelim.  Hemen belirtelim, sevgiliden işçi  duruma göre olunur da olunmaz da.

Sevgiliden işçi olunması

İşyerindeki sevgilinin işçi olabilmesinin belirli kuralları var. Sevgiliden işçi olunabilmesi için öncelikle hizmet sözleşmesi/iş sözleşmesinin bulunması gerekiyor. Hizmet/iş sözleşmesi nedir? Açıklayalım. 6098 sayılı Borçlar Kanununun 393 ncü maddesi hükmüne göre; hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.4857 sayılı İş Kanununun 2 ncimaddesine göre;bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denilmektedir. Buna göre  bir sevgilinin işçi sayılabilmesi için sevgilisi olan işveren tarafından  ücret ödenmesi ve sevgilisi işverene  bağımlı olarak çalışması gerekmektedir. Bir başka deyimle sevgili  ile işveren arasında kurulan bir iş ilişkisinin bulunması gerekiyor.

Sözleşmenin kuralları var

Sevgiliden işçi olunabilmesi için sevgili ile işveren arasında iş sözleşmesi/hizmet sözleşmesinin yapılması ilk şart olarak karşımıza çıkmaktadır. İş sözleşmesinin süresi bir yıl ve üzerinde ise sözleşmenin yazılı olarak yapılması gerekiyor. Sözleşme süresi bir yıldan az ise örneğin işveren sevgilisini işyerinde 10 ay çalıştıracaksa bu durumda da sevgilisine çalışma koşullarını, ücretini, hafta tatilini gösterir bir belgeyi 2 ay içerisinde vermesi gerekiyor. Sevgili ile işveren arasında çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar çıktığı zaman iş sözleşmesindeki hükümlere göre bu sorunlar çözülüyor. Bu nedenle sevgili ile işverenin iş sözleşmesini detaylı olarak yapmaları, sözleşmeye istedikleri özel hükümleri koymaları gerekiyor.(Geniş bilgi için bakınız. Arif Temir, İş Sözleşmesi, Yaklaşım Yayınları, 2.Baskı, Ankara, 2007. www.ariftemir.com).

Sevgiliden işçi olunmaması

Sevgili işverenin işyerinde çalışabilir. İşyerinde çalışan her sevgili de işçi sayılmayabilir. Buna göre;

- İşveren sevgilisini işyerinde ücret ödemeden çalıştırıyorsa, bu ücret ödememeyi sevgilide kabul ediyorsa,

-Sevgili iş anlamında işverene bağımlı olarak çalışmıyorsa,

-Sevgili işyerine istediği zaman gelip gidiyorsa, bir zorunluluk yoksa,

Bu durumda sevgiliden işçi olmaz.

Sevgilinin sigortası

İşyerindeki her sevgili işçi sayılamayabilir. İşçi sayılmayan sevgilinin de işyerinde sigortası yapılmaz. Sevgili işçi ise sigorta girişinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekiyor. İşverenlerin işçi gibi çalıştırdığı sevgililerinin mutlaka sigortalarını yapmaları gerekiyor.

Kaynak: http://www.gunes.com/yazarlar/arif--temir/sevgiliden-isci-olur-mu-721632

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları