İbrahim Işıklı yazıyor... Stajyer Maaşına AGİ Ayarı Geldi

Geçen hafta bu köşede yayınlanan “Stajyer Ücretinde Kafalar Karıştı” başlıklı yazımda stajyer desteğinin uygulanması ile birlikte stajyer ücretlerinin belirlenmesi hususunda kamu tarafında birtakım görüş farklılıklarının gündeme geldiğini, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu kadar önemli bir konuda okullarla işyerlerini karşı karşıya getirmemesi, konuyu yasal mevzuatta da düzenlendiği şekilde Net asgari ücretin 1.270,75 TL üzerinden hesaplama yapılacağı konusunda eğitim kurumlarının bilgilendirilmesi ve talimatlandırılması gerektiğini belirtmiştim.

6764 Sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında çalışan sayısı fark etmeksizin, tüm stajyerler için ücret Net Asgari Ücret X %30 olarak belirlenmiş ancak net ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil edilerek belirlenip belirmeyeceği konusunda kesin bir sonuca varılmamıştı.

Konuyla ilgili olarak yaptığım araştırmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu hususu Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığını ancak bir şekilde bu görüş yazısının dikkate alınmadan MEB tarafından asgari ücret hesabının AGİ dahil olarak duyurulduğunu tespit ettim.

Söz konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın MEB’e yazdığı yazıda özetle asgari ücretin netinin hesaplanmasında asgari geçim indiriminin dahil edilmemesi gerektiği tereddütte mahal verilmeyecek şekilde belirtildiği görülmüştür.

Burada mevzuatta bu kadar net düzenleme olmasına rağmen MEB’in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazısını neden dikkate almadığını merak ediyorum. Burada herhangi bir tereddüde mahal verilmeyecek şekilde çırak ve stajyerlere ödenen ücretler, vergilendirilmediğinden, çırak ve stajyerlere yapılan ücret ödemesinin hesabında asgari geçim indirimi dikkate alınmaması gerektiği görülmektedir.

Çırak ve stajyerlerin ücretlerinden herhangi bir vergi vs. kesilmediğinden asgari geçim indirimi burada dikkate alınmamalıdır. Asgari geçim indirimi, fiilen ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılan kimselere verildiği gibi, kişinin çocuk ve eş durumuna göre miktarı değişmektedir.

Asgari geçim indirimi, sadece ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılan kişilere ödenebilmektedir. Ancak, iş mevzuatının esaslı bir kuralı olarak “net asgari ücret”, asgari geçim indirimi dahil edilmeyen tutardır. Asgari geçim indirimi, ücret geliri elde eden mükellefl ere verilen bir iade niteliğindedir. Konu hakkında geçen haftaki yazımız sonrasında AGİ dikkate alınmadan stajyer ücretlerinin belirleneceği belirtilmiştir. Okulların modüler sistemi de bu doğrultuda güncellenmiş olup Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan modüler kullanım kılavuzunda bu hususa ayrıca yer verilmiştir.

Dolayısıyla stajyerlerin gelir vergisi mükellefi olmamaları nedeniyle stajyerler ücretleri, daha önceki duyuru ve sirkülerimizde de belirtildiği gibi, “Asgari Geçim İndirimi Hariç Net Ücret X %30” olarak (381,23 TL) uygulanacak olup destek tutarları aşağıdaki tablodaki şekilde belirlenecektir.

http://www.dunya.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları