Cem Kılıç yazıyor... Stajyerlerin Ücretlerine Devlet De Katkı Yapacak

6764 sayılı Kanun ile stajyer çalıştıran firmaları ilgilendiren önemli düzenlemeler getirilmişti. Stajyer çalıştıran işverenler açısından stajyer ücretlerine ilişkin yeni düzenleme ile 10 ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmaları durumunda bir eğitim birimi kurma ve bu birimde iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel zorunluluğu düzenlemesi önem taşıyor.

Zorunluluk halleri

Mesleki eğitim kapsamında olan ve 10 ve daha fazla sayıda çalışanı bulunan işletmelerde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim ya da mesleki ve teknik eğitim veren yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırılması gerekiyor.

Bu kapsamda, çalışan sayısının en az yüzde 5’i kadar öğrenci işletmede beceri eğitimi, tamamlayıcı eğitim veya staj görmek zorunda. Diğer taraftan, zorunluluğu yerine getirmeyen işletmelere her bir öğrenci için mesleki eğitime katkı payı ödeme şeklinde bir yaptırım getirilmiş durumda.

Beceri eğitimi gören veya staj yapan öğrencilere ödenmesi gereken en düşük ücret de belirlenmiş durumda.

Ücret değişti

Buna göre, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan ya da tamamlayıcı eğitim alan öğrencilere 20 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan, 20’den az kişinin çalıştığı işyerlerinde ise yüzde 15’inden az ücret ödenmesi söz konusu değil. Bununla birlikte, aday çırak ve çıraklara da asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan az ücret ödenemiyor.

Mesleki Eğitim Kanunu’na eklenen geçici 12. maddeye göre, 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren 2016-2017 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar çırak, aday çırak, stajyer, mesleki ve tamamlayıcı eğitim gören kişilere çalışan sayısına bağlı olmaksızın asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan az ödeme yapılmayacak.

Bu durumda, 2016-2017 eğitim öğretim dönemi içinde 2017 yılı için ödenmesi gereken stajyer ücreti 381 TL olacak. Dolayısıyla, tüm işletmeler, mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrencilere asgari 381.23 TL ödemek zorunda.

6764 sayılı Kanun’da ayrıca, on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmelerin bu amaçla bir eğitim birimi kurmaları ve söz konusu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilmeleri şeklinde bir yükümlülük de getirilmiş olduğu görülüyor.  

Yeni sistemde neler olacak?

6764 sayılı Kanun’da, mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrencilerin ücretleri için devlet katkısı yapılacağı düzenlemesi yer alıyordu. Ödemelerin bir kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Söz konusu destek kapsamında, mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20’den az çalışanı olan işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için üçte biri 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında devlet katkısı olarak ödenecek. Düzenleme gereğince, mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrencilerin sözleşmede belirlenen ücreti her ayın 10’uncu gününe kadar işletmeler tarafından öğrencinin banka hesabına ödenecek. İşletme tarafından ödenen devlet katkısı tutarı ise ayın 25’ine kadar işletmenin hesabına yatırılacak. Bu şekilde, öğrencilere ödenecek ücretlerin bir kısmı devlet katkısı olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, sözleşmede kararlaştırılan ücretin kalan kısmı ise staj görülen işletme tarafından karşılanmış olacak. Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun söz konusu desteği beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya yetkili. Diğer taraftan, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışında tutulmuş. 

http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/cem-kilic/stajyerlerin-ucretlerine-devlet-de-katki-yapacak-2401341/

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları