Torba kanun neler getiriyor

Muhasebe Büronuz Cebinizde > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı  Türkiye Büyük Millet Meclisine 02.02.2018 tarihinde sunuldu. Kanun tasarısı bir çok konuda önemli düzenlemeler içeriyor. Kanun tasarısının çalışma hayatını ilgilendiren yönünü inceleyelim. 

Asgari ücret desteği  

Asgari ücretin net tutarı  genellikle Eylül ayından itibaren gelir vergisi tarifesinden kaynaklanan nedenlerden dolayı düşüyordu. Asgari ücretin netindeki bu düşüşler  gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması suretiyle kalıcı olarak önlenecek. Böylece asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanacak. 

Teşvikler 

- İşe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki öngörülüyor. 

- İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak. 

Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olacak. 

- İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelerimize ve esnafımıza, 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek. 

- Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilecek. 

- İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek. 

- Sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlandırılmaması ve yararlanılan teşvikin başka bir teşvikle değiştirilmemesi, teşvikin hak edildiği dönemden itibaren en geç 6 ay içerisinde yararlanılmaması halinde hakkın kaybedilmesi, ancak önceki dönemlere ilişkin olarak bir ay içinde başvurulması halinde geçmişe dönük hakların verilmesi öngörülüyor. 

- Vakıf üniversiteleri, Okul Aile Birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet sunan özel hastaneler, eczaneler ve diğer medikal hizmet sunucularının sosyal güvenlik mevzuatı ile getirilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlandırılacak. 

Maaşlar kesilmeyecek 

Öğrenci olan yetim çocukların, hizmet akdine tabi çalışmaları halinde de almakta oldukları aylığın devam ettirilmesi ve aylığı kesilmiş olanlardan şartlara haiz olanlara yeniden aylık bağlanacak.  Ayrıca öğrenim görmekte olan çocukların, anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport hakkı çalışması halinde  devam edecek.Ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı yeterli görülecek. Böylece işverenlerin kuruma belge verme zorunluluğu kaldırılıyor. 

BES’e yeni ayar  

Bireysel emeklilik sisteminin teşvikine yönelik olarak, Devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine, Ek Devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine, 1.000 lira ilave Devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesi öngörülmektedir.


Muhasebe Büronuz Cebinizde > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 

Arif Temir - Güneş

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları