Resul Kurt - Torun bakan babaanne ve anneannelere maaş verilme şartları ve başvuru bilgileri...

Kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla, geliştirilen projelerle, kadının istihdamdaki yerinin arttırılması ve kadının çalışma hayatındaki rolünün pekiştirilmesi amaçlanıyor.

0-3 yaş arasındaki torununa bakan büyükannelere verilecek yardım ile çalışan kadınların işgücü piyasasından çekilmelerini önlenmek ve çocuklara büyükanneleri ile birlikte büyüme imkânı sağlayarak kültür aktarımına destek olunması amaçlanıyor.

Proje Nasıl Uygulanacak?

Proje Nasıl Uygulanacak?

Önceki gün bakanlıklar ve paydaş kurumların bu projeye ilişkin protokol imza töreni yapıldı. Böylece ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve paydaş meslek odaları işbirliğinde anneanne ve babaannelere aylık 425 TL’lik bir tutar ödenerek, çalışan anneleri koruyucu yeni bir düzenleme yapılmıştır.

• Pilot uygulamada 10 ilde 6 bin büyükanneye karşılıksız olarak 425 TL ödeme yapılması planlanmaktadır.

• Projenin uygulanacağı iller; Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep olarak belirlenmiştir.

• Başvurular, csgb.gov.tr üzerinden erişilebilecek formu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapılabildiği gibi proje kapsamındaki illerde bulunan il müdürlükleri aracılığıyla da başvuru yapabilecek.

• Proje maliyetinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan diğer yarısı ise projeye katkı sağlayan işçi ve işveren kesimini temsil eden kesimlerin katkılarından oluşmaktadır.

- Proje kapsamında Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte işbirliği protokolü yapılan kuruluşlar şunlardır;

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

• Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

• İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

• İstanbul Sanayi Odası

• İstanbul Ticaret Odası

• Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

• İzmir Ticaret Odası

Başvuru İçin Gerekli Şartlar Neler?

Başvuru İçin Gerekli Şartlar Neler?

• Türk vatandaşı olmak,

• Proje kapsamında belirlenen illerden birinde ikamet ediyor olmak,

• Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

• Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 0-3 yaş (3 yaş dâhil) aralığında olması (Evde bakılacak çocuk sayısının birden fazla olması yapılacak karşılıksız yardım miktarını arttırmayacaktır.),

• Annenin en az 18 yaşında olması,

• Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi boyunca işten ayrılmaması (İşçi adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır.),

• Annenin Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışıyor olmaması,

• Annenin 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki analık hali izin süresini geçirmiş olması,

• Hanehalkı gelirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek üst sınırı aşmaması,

• Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,

• Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,

• Büyükannenin 65 yaşını aşmamış olması ve çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması (sağlık durumunun elvermesi halinde yaş şartı aranmayacaktır).

http://www.dunya.com/kose-yazisi/torun-bakan-buyukanneye-maas-var/349421

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları