Vedat İlki yazıyor... Türkiye'de Göçmen Kadın İşçiler

Eski Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte ülkemize hızla göçmen kadın işçi akımı başladı.Göç eden kadınlar için Türkiye hedef ülke haline gelmiştir.Genellikle ülke sınırlarının yakın olması nedeni,ulaşımın kolaylığı ve kayıt dışının etkisiyle birlikte göçmen kadınlar için Pazar yaratılmıştır.

Suriye’de yaşanan savaş ,terör ,o  bölgeden  kaçan kadınlarda ülkemizde çalışma hayatında göçmen olarak çalışıyor.

Eski Doğu Bloku ve Sovyetlerden gelenler eğitimli oldukları için ağırlıklı olarak ev hizmetlisi,ihracat-ithalat  şirketlerinde,çocuk bakıcılığı ,turizm ,dizi sektöründe çalışıyor.

Suriye göçmeni kadınlar için ağırlıklı olarak tarımsal alanlarda,konfeksiyonlarda yada fabrikalarda temizlik işlerinde çalışıyorlar.

Eski Doğu Bloku ve Sovyetlerden gelen göçmen işçiler ve Filipin kökenliler daha çok Döviz bazında çalışırken,Suriye göçmeni kadınlarsa asgari ücretin yarısı tutarında hatta daha altında daha kötü şartlarda çalışıyorlar.

Ülkemizde kaçak işçi çalışmanın yaptırımları ağır olmasına rağmen işin sosyolojik boyutunda birçok yazılara ulaşmaktayız.

Bununla ilgili yasal düzenlemeler yürürlükte olmasına rağmen , boşluklardan yararlanmak isteyenler ucuz işgücü diyerek Göçmen Kadın İşçileri çalıştırmaları halinde ileride uğrayacakları soruşturmalarda altından kalkamayacakları maliyetlere de katlanacaklardır.

6735 sayılı Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır.

Bu konuda sahada yapılan denetimlerde 6735 sayılı Kanuna muhalif davrananlar hakkında İPC uygulanacaktır.

KANUN UYGULAMA DENETİMİNİ KİM YAPACAK?

Bu denetimler yapılmadan önce yönetmelikler yayınlanacak,eğitim verilecek ve idari para cezaları netleşecektir.

6735 sayılı  Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin ,6735 sayılı  Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri ;

Ø  İş Müfettişleri ,

Ø  SGK Müfettişleri ,

Ø  SGK Denetmenleri

ÇSGB bağlı yukarıdaki saydığımız görevliler tarafından denetlenir.

6735 sayılı Kanun gereğince yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.

Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin(Polis yada Jandarma), kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların 6735 sayılı Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etmeleri hâlinde, durum ÇSGB bildirilir.

ÇSGB tarafından görevlilerin yapılan denetimler ,kamu idaresi yada kolluk tarafından yapılan denetimler  bildirimleri ÇSGB yapılır,bunun  üzerine gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, 6735 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırımlar üzerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce İPC  uygulanır.

6735 sayılı Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin 
TANIMLAMAİPC
Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya 415 TL.
Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 415 TL.
Çalışma izni olmaksızın 
TANIMLAMA 
Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2491 TL.
Bağımsız çalışan yabancıya 4983 TL.
Yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 6229 TL.
Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır. 

 

6735 sayılı Kanuna göre verilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hâlinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca işveren veya işveren vekilinden tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu yukarıdaki tarife de yazılı İPC uygulamasına yapılması gereken itirazlar Kabahatler Kanununa göre yapılacaktır.

Tabi ki bu denetimlerde 5510 sayılı Kanunun İdari Para Cezaları,4857 sayılı Kanun Kapsamında uygulanacak cezalarda gündeme gelecektir.

Göçmen Kadın yada Mülteci Kadın işçiliği ucuz işgücü olarak görülmesi halinde yasadışı işlemin faturası da ağır olacaktır.

İstihdam seferberliğinin düzenlendiği bugünlerde özellikle Göçmen yada Mülteci Kadınları kötü şartlarda çalıştırma konusunda yetkilerden af beklenilmeyecektir.

Özellikle teşvik konusunda yabancı çalışanlara da ayrımcılık yapılmadığından ,ev hizmetlisi konusunda 5510/Ek Madde 9’la kolay sigortalılık,teşviklerde uygulandığı için yasal prosedüre dikkat edilmesi gerekir.

Haksız rekabetinde önüne geçilecektir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde göçmen yada mülteci kadınında hakları olduğunu unutmayalım hatırlayalım istedim.

http://www.alitezel.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları