Arif Temir yazıyor... Turkuaz Kartla İstihdam Kolaylaştı

Turkuaz Kart, yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren, yabancının yakınına ise ikamet hakkı veren belgedir. Turkuaz Kart Yönetmeliği 14 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yabancılara Turkuaz Kart verilmesinin şartlarını açıklayalım. 

Hangi yabancılara verilecek? 

Turkuaz Kart; 

· Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi  ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen, 

·Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen, 

·Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında  uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı, 

·Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan, 

·Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan, yabancılara verilecek. 

Nasıl başvurulur ? 

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan sistem üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılacak. Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı, yurt içinden yabancı kimlik numarası ile sistem üzerinden doğrudan kendisi başvuru yapabilecek. Turkuaz Kart başvurusu, yurtiçi ve yurtdışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilecek. Turkuaz Kart başvurusu sırasında yabancı ve yakınına ilişkin Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce belirlenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesiyle başvuru tamamlanacak. 

Başvuru için istenen belgeler 

Başvuru için istenen  aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenir: 

·Başvuru dilekçesi, 

·Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti, 

·Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi, 

·Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler, 

·Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler, 

·Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri, 

·Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler, 

·Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler.

http://www.gunes.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları