Kamuoyunda kısaca “vergi affı kanunu” olarak adlandırılan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 19.8.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hemen peşi sırada epey hacimli alt mevzuatı oluşmuştur. Önce 23 Ağustos 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de konunun vergiyi ilgilendiren yönleri ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Uygulama Genel Tebliği’ni yayınlamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kanunun kendi alanını ilgilendiren kısmı için 2016-18 sayılı Genelgesi’ni yayınlamıştır. Bundan sonra da 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de de Gümrük İdaresi gümrük borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Uygulama Tebliği’ni yayınlamıştır. Böylece yaklaşık 260 sayfalık mevzuat kümesi ortaya çıkmıştır.

Kanun, her şeyden önce vergi borçlarına ödeme kolaylığı, vadelendirme, af gibi çok çeşitli kolaylıklar getirmiştir. Bilindiği gibi, kesinleşmiş vergi ve buna bağlı olarak doğan fer’i borçlara hem tutar hem de vade itibariyle yeniden yapılandırma olanağı sağladığı gibi ihtilaflı olan, dolayısıyla kesinleşmemiş borçlara da benzer olanakları sunmuştur. Aynı olanaklar Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Gümrük İdareleri’ne olan borçlar için de söz konusudur. Bunun yanı sıra pek çok idare tarafından kesilmiş para cezaları da kapsama dahil edilmiştir. Mevzuatın karmaşıklığını, mükelleflerin ve uygulayıcıların tereddütlerini dikkate alan İstanbul Vergi Merkezi tarafından konuyu detayları ile ele alacak bir toplantı düzenlenmiştir. Ancak toplantıya ilişkin bilgileri aktarmadan önce İstanbul Vergi Merkezi hakkında da bilgi aktarayım.

Bu merkez Prof. Dr. Hakan Üzeltürk başkanlığında, aralarında benim de bulunduğum 15 uygulamacı- akademisyen tarafından ve tamamen amatörce duygularla, vergi ile ilgili hareket ve davranışların geliştirilmesi, vergi ve hukuk ilişkisinin sağlanması, uluslararası vergi prensipleri konusunda verginin taraflarının bilgilendirilmesi ve kendilerine yol gösterilmesi konusunda bir öncü fikir topluluğu olarak kurulmuş, bir sivil toplum yapılandırılmasıdır.

Bu merkezin düzenlediği toplantı, 5 Eylül 2016 Pazartesi günü Galatasaray Üniversitesi’nin Çırağan Cad. No:36 Ortaköy adresinde bulunan Aydın Doğan Salonu’nda yapılacaktır.

Konuşmacıların özellikle PWC, Mazars, Değer gibi büyük uygulamacı şirketlerden seçilmesi, katılımcıların bütün sorularına cevap bulmalarını sağlayacaktır. Sosyal güvenlik alanındaki sorular ise zaten bu alanın otoriter isme ve gazetemizin de yazarı olan Dr. Resul Kurt tarafından yanıtlanacaktır.

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/vergi-ve-sosyal-guvenlik-affi-paneli/327816

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları