Vergilere Zam Geldi! - Mustafa Bahadır Altaş

Bilindiği üzere zam; Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma, bindirim veya bir şeyin ederini artırma, bir eder üstüne yeni bir eder katma şeklinde tanımlanmaktadır. Ülkemizde yaşayan her insan en az bir ekonomist kadar fiyat artışı/ayarlaması – güncelleme - kur ayarı - vergi artışı gibi düzenlemenin (zammın) ne olduğunu veya ne olmadığını bilmektedir. Vergi ise devletin egemenlik gücüne dayanarak kamu giderlerini karşılamak amacıyla vatandaşların gelirinden aldığı pay olup anayasanın 73 maddesinde vergi ödevi "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." şeklinde ifade edilmiştir.

Geçtiğimiz hafta açıklanan orta vadeli ekonomik program ile birlikte bir dizi vergisel düzenlemelerde yapıldı. Bütçe hedefleri doğrultusunda yapılan bu düzenlemelerin vatandaşa vergi zam olarak yansıyacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Anayasada yer aldığı şekli ile "vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır." denilerek verginin sadece devlet yönünden değil vergiye taraf olan vergi yükümlüleri yönünden de hukuksal güvenceyi oluşturmasının altı çizilmiştir. Özellikle “Vergide Yasallık” ilkesi, devletin vergilendirme yetkisinin anayasal ilkelerle belirlenmesi bunun en net ifadesidir.

Vergilendirme yetkisinin tabi olduğu anayasal ilkelere baktığımızda; Sosyal devlet, hukuki güvenlik, geriye yürümezliği, verginin genelliği, vergide eşitlik ile ödeme gücüne göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli dağılımı verginin kanuniliği ilkesinin temel unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre devlet, her durumda vergilendirme yetkisini kullanırken anayasal sınırlara uymak zorundadır, keyfi ve sınırsız ölçülere dayalı bir uygulamanın içine girmemelidir.

2012 yılında yapılan zamlar sonrasında sabah gazetesinde yer alan "Yanlış yönet halka ödet" haber manşeti hala hafızalarımda aradan geçen beş yılda dünden bugüne değişen bir şeylerin olmadığı görüyoruz. Hükümet tarafından hazırlanan zam ve vergi artışları öngören paketten yaklaşık 30 milyar lira bütçeye kaynak sağlanması öngörülmektedir.Uygulamaya konulan bu ekonomik pakette de geçmişte olduğu gibi kolaycılığa gidilerek vergilere zam yapılmaktadır. Akılara gelen “Krizde Can Simidi Zam mı? Vergi mi?” sorusunun cevabı ekonomik olarak ülkemizin içinde bulunduğu cari açık ve dış borç stokunun önemli boyutlara ulaştığının göstergesi olup gerekli önlemler alınmaz ise ekonomik bir darboğaza girmememizin kaçınılmaz olacağının işaretidir.

Yapılan bu zam ve vergi artışları bütçeye bir kaynak girişi sağlasa da içerik bakımından fatura yine dar gelirli vatandaşa çıkacaktır. Bir vatandaş olarak benim, ödediğim her kuruş verginin nerede, nereye ve nasıl harcandığını bilmek benim en doğal hakkımdır. Hükümetinde bu konuda bana hesap vermesi görevidir. Çünkü demokratik ve çağdaş ülkelerde kamu yönetim anlayışının en temel üç öğesi “Sorumluluk, Şeffaflık ve Hesap verilebilirlik” tır. Yönetim/Yönetici açısından nitelikli bir sorumluluk olan hesap verme sorumluluğu vicdanı bir kabul gerektirir. İster seçilmiş, ister atanmış olsun, kamu kaynaklarının kullanımında karar sahibi olan her yöneticinin yönetim kararlarından dolayı hesap vermesi asılı görevlerinden biridir.

Maliye bakanı Naci Ağbal tarafından yılın ilk aylarında gündeme getirilen ve kamu oyunda heyecan yaratan İngiliz modeli KDV geliyor söylevleri üzerine Ağustos ayında yazdığım bir yazıda "KDV reformunda Fatura Kime Çıkacak? diye sormuş ve  "2016 yılı vergi gelirleri içindeki KDV payı ise yüzde 31,78 olup toplamda tahsil edilen KDV 166,4 milyar TL’dır. Bu nedenle mevcut uygulamadaki toplam KDV tahsilâtının altına bir vergi tahsilâtına neden olacak bir KDV indirimi beklemek yanlış olur… Mevcut sistem içinde yapılacak bir değişim adı reform da olsa bir dönüşüme yol açacak bununda bir faturası olacaktır. İnşallah KDV reformu vatandaşa yansıyacak bir vergi artışına neden olmaz. "şeklinde bir ifade kullanmıştım. Korkulan oldu ve yeni pakette KDV ile ilgili bir düzenleme yer almadığı gibi diğer vergilerde fatura vatandaşa çıktı.

Açıklanan pakette özellikle gelir vergisi tarife dilimleri üzerinde yapılan artış bizleri doğal olarak bundan 12 yıl öncesine götürmektedir. Uygulamaya konulan vergi dilimi oranlarda on iki yıl sonra bir artış yapılmıştır. Türk-İş tarafından Ağustos-2017 ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin açılık sınır 1.504,4 TL./Ay yoksulluk sınırı ise 4.901,42 TL/Ay olarak açıklandığı dikkate alındığına %27’lık dilim %30 çıkartılması 2018 yılında yoksulluk sınırında gelir elde eden çalışanın ortalama vergi dilimi yaklaşık %25 olarak gerçekleşecektir ki bu oran çok yüksek ve adil olmayan bir orandır. Yapılan bu düzenleme sonrasında bordo mahkumları olarak tanımlanan milyonlarca işçi ve memurun vergisi artacak aldığı ücret/maaş düşecektir. Gelir vergisinde yapılan bu artışın ücret dışında gelir elde eden gelir vergisi mükellefleri için 2017 gelirlerine uygulanacak olması iş dünyasını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca MTV ‘de yapılacak zam için bakanlar kurulunun yetkisini aştığı için yasal düzenlemeye gidilmesi açıklanan %40 artışın motor silindir hacmi de dikkate alındığında bazı araçlarda MTV zammının %70'e ulaşacağı görülmektedir. Yapılan bu vergi zamları yasal olabilir peki ne kadar adil ve hukukidir?

Ülkemizde vergi konusunda yaşanan en büyük sorun kayıt dışı ekonomi kadar “güven” sorunudur. Bu sorunu aşmak, ihtiyaç duyulan güvenin tesis edilmesi için “Toplanan her kuruş verginin, harcama hesabını vermek” siyasi ve idari bir erdemliliktir.

Mustafa Bahadır Altaş - Hürses

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları