Son yıllarda çekim ve yatırım merkezi olan ülkemizde yabancı işçilerin çalışma usul ve esaslarını yeniden düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Uluslararası İşgücü Kanunu, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, nitelikli yabancı çalışanların işgücü piyasasına girişinin önündeki engellerin kaldırılması, yabancılara verilecek çalışma izni ve muafiyetlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca, uluslararası işgücü politikasını oluşturma yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmesi, Bakanlık bünyesinde ana hizmet birimlerinden olmak üzere Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Uluslararası İşgücü Kanunu ile birlikte uzun bir süredir uygulanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun da yürürlükten kaldırılmıştır.

***

Kapsamdaki yabancılar

Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında olan yabancı gerçek ve tüzel kişiler şunlardır:

- Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan yabancılar.

- Türkiye’de bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan yabancılar.

- Türkiye’de staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar.

- Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancılar

- Yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunanlar.

***

Turkuaz Kart avantajları

Yasa ile yatırımların geliştirilmesi amacıyla ülkede yüksek nitelikli insan gücüne yönelik olarak kolaylaştırılmış bir çalışma sistemi olan Turkuaz Kart sisteminin oluşturulmuştur.

Turkuaz Kart, yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgedir. Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecektir.

***

Yabancı öğrencilere çalışma hakkı

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabileceklerdir. Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olanlar, öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilecek ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabileceklerdir.

Öğrenimlerini Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurtdışında ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar proje bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra edebileceklerdir.

Kaynak: http://www.dunya.com/yabanci-isciye-calisma-izninde-neler-degisti-165247yy.htm

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları