Yeni yılın ilk “Torba Kanunu” TBMM’de kabul edildi. Daha önce bu köşede değindiğimiz çok geniş kitleleri ilgilendiren düzenlemenin içerisine TBMM Genel Kurul Görüşmeleri aşamasında yapılandırmaya ilişkin önemli bir madde eklendi.

Yeniden yapılandırma uygulamasında ek imkan getirilmesi yanında, bu yazımızda öne çıkarmayı istediğimiz bir diğer düzenleme yine aynı kanunla getirilen, imalat sanayi yatırımları için yapılan harcamalar nedeniyle yüklenilen katma değer vergilerinin ilgili yıl içerisinde iade edilebilmesi imkanıdır.

YENİDEN YAPILANDIRMADA EK SÜRE

Öncelikle, geçtiğimiz yıl çıkarılan ve tüm mükellef kitlesini ilgilendiren, başta vergi ve sigorta primleri olmak üzere birçok kamu alacağını yeniden yapılandıran kanun kapsamında ilk taksit ödemesini geciktirenlere yeni bir imkan getirilmesidir. Yasa ile ayrıca, tüm taksit ödemeleri dört ay ötelenmiş oldu. Buna göre;

Kasım 2016’da ödenmesi gereken vergi borçlarına ilişkin ilk taksitin Mayıs 2017’de, kanunun yayım tarihine kadar geçen süre için uygulanacak gecikme zammı ile birlikte ödeme imkanı getirildi. Burada dikkat edilmesi gereken gecikme zammının Aralık 2016 için bir aylık ve kanunun Resmi Gazete’de yayınlanması tarihine kadar geçen süre için de kıst olarak uygulanması suretiyle ilk taksitin mayıs ayı sonuna kadar ödenebilmesidir. Kanunun yayımından sonraki süre için gecikme zammı hesaplanmayacak.
Bu mükellefler ocak ayında ödemeleri gereken ikinci taksiti de yine mayıs ayında ve herhangi bir gecikme zammı uygulanmadan ödeyebilecekler.

Aynı durum sosyal güvenlik kurumuna olan prim borçları bakımından da geçerli. Bu borçlarda,

İlk taksit Aralık 2016 tarihinde ödenmesi gerekiyordu. Bu taksit için ocak ayında kanunun yayım tarihine kadar geçecek süre için gecikme zammı uygulanacak. Mükellef ödemesini mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek.
Bu mükellefin SGK ikinci taksidini Şubat 2017’de ödemesi gerekirken yeni düzenleme ile Haziran 2017’de ödemesi imkanı getirilmiş oldu.
Sonraki vergi ve SGK taksitleri ise mayıs ve haziran aylarından itibaren ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

Peşin ödeme tercihini kullanmış olup, ödeme yapamamış ve bu nedenle kanundan yararlanma hakkını kaybetmiş bulunan mükelleflere de yeni imkan getirilmiştir. Bu mükellefler kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak tutarı en geç Mayıs 2017 sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimlerinden yararlanabilecek. Bu mükellefler ayrıca Nisan 2017 sonuna kadar taksitle ödeme seçeneğini de tercih edip taksitle ödeme imkanından da yararlanabilecekler. Bu durumda da yine kanunun yayımı tarihine kadar ödeme süresi geçmiş bulunan ilk taksit ödemeleri için gecikme zamlı uygulama yapılacak ve bu taksit mayıs ayı sonuna kadar ikinci taksitle birlikte, kalan kısımlar ise normal taksit sürelerine dörder ay eklenmek suretiyle ödenebilecek.

Daha önce yapılan cebri tahsilatlar ve fazla ödemeler de yine kanun kapsamında yapılacak ödemelere mahsup edilebilecek.

İMALAT SANAYİ YATIRIMLARINDA YIL İÇİNDE İADE

Kanun ile getirilen bir diğer düzenleme, yatırım teşvik belgesi kapsamında imalat sanayinde yapılan 50 milyon TL’yi aşan yatırımlar için 2017 yılı ilk 6 ayı içerisinde yapılan harcamalar nedeniyle yüklenilen ve ilk 6 aylık sürede indirilemeyen katma değer vergilerinin ikinci 6 aylık dönemde iade edilebilmesidir. Bu uygulama takip eden dönemlerde yapılan yatırımlar için de 6 aylık dönemler itibarıyla geçerli olacak.

Şayet yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşmıyorsa bu takdirde 2017 yılı içerisinde yapılan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV 2018 yılı içerisinde iade edilebilecek. Burada da uygulama takip eden yıllar harcamaları için de aynı şekilde birer yıllık dönemler halinde devam ettirilecek.

DEĞERLENDİRME

Yeni yasa ile bugüne kadar problem olarak devam eden birçok konuya çözüm getirmenin yanında yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik önemli düzenlemeler de getirilmiştir. Bunların bir bölümü bu köşede yasa görüşülürken bahsedilmişti. Öte yandan bugün değindiğimiz düzenlemeler ise özellikle son zamanlarda yaşanan yüksek kur artışlarının getirdiği finansman sıkıntılarının oluşturduğu sıkıntıların aşılması anlamında önemli ve değerli düzenlemelerdir.

Kaynak: http://www.itohaber.com/koseyazisi/205249/yapilandirmada_yeni_imkan.html

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları