Yatırım teşviklerinde son durum (1) - Recep Bıyık

Yatırım teşvikleriyle ilgili mevzuatta son zamanlarda önemli değişiklikler oldu. Değişikliklerin bir kısmı 2017 yılı başı itibariyle yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını önümüzdeki günlerde geçici vergi döneminde yapıyor olacağız. Uygulama öncesi, son değişiklikleri ve dikkat edilecek konuları toparlamakta yarar var.

İlk süper teşvik kararnamesi yayımlandı

Yatırımlara proje bazında süper teşvikler verilmesine olanak sağlayan Kanun 7 Eylül 2016, bu teşvikin uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ise 26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Süper teşvikleri alan ilk yatırım Mardin Mazıdağı ilçesinde bir yatırım oldu. Bu yatırıma proje bazlı desteklerin verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 24 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla söz konusu yatırıma şu desteklerin verilmesi öngörülüyor.

- Gümrük vergisi muafiyeti

- KDV istisnası

- KDV iadesi

- %100 kurumlar vergisi indirimi (kurumlar vergisi oranı sıfıra indirilmiş oluyor.)

- %130 yatırıma katkı oranı (Yapılacak yatırım harcamasının %130’u kadar kurumlar vergisi tasarrufu sağlanmış oluyor.)

- Yatırıma katkı tutarının %100’ünün yatırım döneminde kullanılabilmesi olanağı (Yatırım döneminde yeni yatırımdan elde edilen kazanç dışındaki diğer gelirlere de yüzde sıfır kurumlar vergisi oranı uygulama olanağı.)

- 10 yıl sigorta primi işveren desteği

- 10 yıl gelir vergisi stopaj desteği

- 10 yıl faiz desteği

Karara göre öngörülen yatırım harcaması tutarı yaklaşık 2.9 milyar lira. Dolayısıyla, diğer destekler yanında, bu yatırımın ilgili şirkete yaklaşık 3.7 milyar liralık kurumlar vergisi tasarrufu sağlaması mümkün. Elbette kazancın bu tasarrufu sağlamaya elverişli olması durumunda.

2017 harcamalarına özel teşvik oranları

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanun’la verilen yetkiyi kullanan Bakanlar Kurulu, 2017 yılında yapılan imalat sanayiine yönelik yatırım harcamaları için özel teşvik oranları belirledi.

Bakanlar Kurulu, 22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9917 sayılı Kararnameyle, imalat sanayiine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında yapılan yatırım harcamaları için şu düzenlemeleri yaptı.

- Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda, her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave. Uygulamasında bir zorluk yok. Sonuçta toplam yatırıma katkı tutarına, 2017 yatırım harcamasının %15’i kadar ilave yapılmış olacak.

- Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100. Kararnamende yer alan ifade uygulamayı zorlaştıracak zannediyorum. 2017 harcamaları için indirimli oran %100 ifadesi anlaşılması zor bir ifade. 2017 harcama tutarının 15 puan ilaveyle hesaplanacak yatırıma katkı payı tutarına ulaşıncaya kadar, hem yeni yatırımdan elde edilen kazanca, hem de diğer gelirlere %100 indirimli oranın uygulanacağı şeklinde anlıyorum.

- Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oran %100.
Yukarıda da belirttiğim gibi bu oranlar sadece imalat sanayiine yönelik olarak düzenlenen belgeler kapsamında 2017 yılı harcamaları için geçerli. Diğer teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar için teşvik belgelerinde yazılı olan oranlar dikkate alınmaya devam edilecek.

Kararnameye göre, yukarıda yer alan oranlardan yararlanmak için teşvik belgesinin revize edilmesine gerek yok. Kapsamdaki yatırımlar için her hangi bir işleme gerek kalmaksızın bu oranların uygulanması mümkün.

2016 yılı beyanname verme döneminin son haftasında olmamız nedeniyle tekrar hatırlatmakta yarar var; bu oranlar 2016 yılı kazançlarının vergilemesinde geçerli değil. 

http://www.dunya.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları