Yatırım teşviklerinde son durum (2) - Recep Bıyık

Geçtiğimiz hafta bu köşede yatırım teşvikleriyle ilgili son düzenlemeleri özetlemeye başlamıştım. Bugünün konusu, yatırım teşvik mevzuatında yapılan katma değer vergisi değişiklikleri.

Yazılım ve gayri maddi hak tesliminde istisna

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarını KDV’den istisna eden kanun, 27 Ocak 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstisnanın uygulanmasına ilişkin düzenleme ve açıklamalar ise 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yapıldı. Yapılan değişiklikle, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları, makine ve teçhizat teslimlerinde olduğu gibi katma değer vergisinden istisna tutuldu. İstisnanın uygulanabilmesi için yazılım ve gayri maddi hakkın teşvik belgesi eki listede olması gerekiyor.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde KDV iadesi

Katma Değer Vergisi Kanunu’na 6770 sayılı Kanun’la eklenen geçici 37. maddeyle, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade edilmesine olanak sağlandı. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belirlendi. Tebliğde yapılan düzenlemeye göre, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iadesi, sabit yatırım tutarına bağlı olarak, talep edilmesi durumunda aşağıdaki dönemler itibariyle iade edilecek:

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlar nedeniyle 01.01.2017-30.06.2017 döneminde yüklenilen KDV 01.07.2017-30.06.2018 tarihleri arasında.

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlar nedeniyle 01.07.2017-31.12.2017 döneminde yüklenilen KDV 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında.

- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yüklenilen KDV 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında.

Bu uygulamadan yararlanabilmek için;

- İmalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olunması,

- İnşaat işlerinin teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması ve

- Teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması,

gerekiyor.

Tebliğde yapılan açıklamaya göre, yatırımcılar tarafından inşaat işlerine ilişkin kapsamdaki işler nedeniyle yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılacak. İlgili altı aylık veya yıllık dönemlerde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi ise talep edilmesi halinde iade edilecek. Yatırımın ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlanamaması halinde, iade alınan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte ödenecek.

İade talepleri aşağıdaki belgelerle yapılacak:

- Standart iade talep dilekçesi

- İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

- Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği

İade talebinin mahsup yoluyla olması durumunda, bu belgelerin ibraz edilmiş olması halinde tutarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek. Nakden iade taleplerinde ise 5 bin TL’yi aşmayan talepler, vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek, iade talebinin 5 bin TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecek. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek, verilen teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecek.

Görüldüğü gibi yatırımcılara, kaynağa en fazla ihtiyaç duyacakları bir dönemde, nakit kaynak sağlanıyor. Önemli ancak geçici bir dönem için ve sadece imalat sanayiine yönelik olarak düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle yüklenilen katma değer vergisiyle sınırlı bir destek.

Dünya Gazetesi

Yatırım Teşviklerinde Son Durum (1)

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları