Yatırımcıya yeni düzenlemeler - İbrahim Işıklı

Bölgesel ve sektörel teşviklerle ekonomik kalkınmaya yön verilmesi bir çok ülkenin kullandığı argümanlardan birisidir. Ülkemizde de bu yönde ciddi teşvikler bulunmaktadır. Yatırımlarda Devlet Yardımları (YDY) 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulmuş ve desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre altı bölgeye ayrılmıştır. Beşinci ve altıncı bölgelerde yer alan iller en düşük sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip olup yararlandığı destek kapsamı da geniş olmaktadır.

2017 yılında bölgesel gelişmiş düzeyi olan illere yatırımların kaydırılması ve istihdamın geliştirilmesine yönelik birtakım düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bu anlamda 22 Şubat 2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla cazibe merkezleri ile YDY hakkında yeni bir düzenleme yapılmış olup 03.05.2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2017/10111 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla da bu düzenlemenin yürürlük tarihi 22.11.2016 olarak değiştirilmiştir.

Buna göre 22.11.2016 tarihinden itibaren, Cazibe Merkezleri Programları kapsamında yer alan dördüncü ve beşinci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında altıncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanacaktır.

Diğer yandan 2017/10111 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla öncelikli yatırım konularına yenisi eklenmiştir. YDY kapsamındaki öncelikli yatırım konuları, 5'inci Bölge'de uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. Ancak bu yatırımlar, 6'ncı Bölge'de yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir. Yeni yapılan düzenlemeye göre öncelikli yatırım konuları arasına lisanslı depoculuk faaliyetleri ile nükleer enerji santralleri yatırımı eklenmiştir.

Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları