İbrahim Işıklı yazıyor...

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle istihdam artışına yönelik yeni bir teşvik getirilmiştir.

Buna göre ilgili teşvik 01.02.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında 2017 yılında işe alınan işsizler açısından işverenlere destek sağlamaktadır. Bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin öncelikle işe aldıkları kişilerin önceki üç ay SGK aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, İş-Kur’a kayıtlı olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.

A. Yeni istihdamda prim teşviki

Yeni istihdam prim teşviki, 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için uygulanacak olup 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olacaktır. Sigortalının ay içerisindeki prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar üzerinden, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigortalı hisseleri dâhil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacaktır.

B. Yeni istihdamda gelir vergisi teşviki

Yeni istihdam gelir vergisi teşviki, 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için uygulanacak olup 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olacaktır. Sigortalı ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

C. Damga vergisi teşviki

Yeni istihdam gelir vergisi teşviki kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir. Teşvikten yararlanma şartları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Yeni İstihdam Teşvikinden Yararlanma Şartları

Yeni İstihdam Teşvikinden Yararlanma Şartları

GENEL ŞARTLAR

■ Sigortalının İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması,

■ Sigortalıların 01.02.2017 ile 31.12.2017 arasında işe alınmış olması,

■ Sigortalıları işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,

■ Sigortalının 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması, NOT: Yeni istihdam prim teşviki, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

İŞVEREN İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

■ Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde verilmesi,

■ Sigorta primlerini yasal süresinde ödenmesi,

■ Kayıt dışı işçi çalıştırılmaması ve sahte sigortalı bildirimi yapılmaması,

■ Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarını 6183 sayılı Kanunu’na göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıranlar hariç)

NOT: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki kuruluşlar kapsam dışındadır.

http://www.dunya.com/kose-yazisi/yeni-istihdama-tesvik-var/350008

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları