Osman Arıoğlu yazıyor... Yeni Tasarı ve Beyan Süreleri

Maliye Bakanı Naci Ağbal’a atfen basında geçen haberlerde, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nın TBMM’de yeniden görüşülmeye başlanacağı ifade edildi. Gelir vergisine ilişkin düzenleme, toplumun çok geniş bir kesimini ilgilendirdiğinden yeni bir tasarının kanunlaştırılması vergi yasası düzenlemesi açısından en kapsamlı, en titizlikle üzerinde çalışılması gerekeni ve en zor olanıdır. Zaten bu nedenledir ki, uzunca bir zaman geçmesine rağmen bu düzenlemenin TBMM’den geçirilmesi noktasında hükümet tarafından çok da aceleci davranılmıyor. Bizce de bu şekilde hareket en doğru ve sağlıklı yöntem durumundadır.

Aslında sistemin ana omurgasına yönelik köklü bir değişiklik yapılmadıktan sonra sıfır kilometre bir gelir vergisi kanunu yapılmasının ne kadar gerekli olduğu öteden beri tartışılagelmiştir. Hele, Kurumlar Vergisi Kanunu 2005 yılında yenilenmişken onun da Gelir Vergisi Kanunu içerisinde yeniden düzenlenmesi ne derece ihtiyaçtır, bunlar her zaman tartışılabilir. Bizim bu konuda söyleyeceğimiz, bir düzenleme yapılırken kanun sistematiğinin olabildiğince sade tutulması ve bozulmaması, uygulamadan yararlananların olabildiğince sistematik bir şekilde hangi hükmü nerede aradıklarını kolayca bulabilmeleridir. Bunun için eğer iyi bir sistematik oturtulamazsa iki kanunu tek isim altında birleştirmek beklenen yararı sağlayamayabilir. İyi bir sistematik yapılması da bir hayli teknik çalışmayı gerektirir. Mali idarede bu işleri gayet iyi yapabilecek ekip her zaman olmuştur.

Önemli olan çok geniş kitleleri ilgilendiren değişikliklerin kamuoyu ve ilgili taraflarla yeterli görüş alışverişi ile hazır hale getirilmesidir. Bu konuda da Maliye Bakanı Sayın Ağbal, bu geleneği çok iyi bilen ve görebildiğimiz kadarıyla da iyi uygulayan durumundadır. Zaten kanun görüşmelerini durdurup, yeniden düzenlemeyi tartışmaya açması da bunun göstergesidir.

Öte yandan, yapılacak düzenleme içerisinde öteden beri kangren hale gelen ve uygulamada sıkıntılara neden olan gayrimenkul satışlarında değer artış kazancı ticari kazanç ayrımının daha esaslı ve net kriterlere bağlanması gibi gayet olumlu düzenlemeler de yer alıyor.

BEYAN SÜRELERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ

Biz, bu vesile ile başlıkta yer alan ve zaman zaman da bu köşede dile getirdiğimiz bir başka konuyu tekrar hatırlatmakta yarar görüyoruz. Şayet yakında yasalaşırsa yeni yasa ile yeni tasarının yasalaşması uzun sürecekse de çıkarılacak ilk “Torba Kanun” ile hayata geçirilmesi gereken ve artık ihtiyaç olmanın ötesinde bir zaruret haline gelen beyan sürelerinin yeniden düzenlenmesi konusundan bahsediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz mart ayı gelir vergisi yıllık beyanname verme ayı. Yasal süre normalde 25 Mart günü bitiyordu. Ancak 25 Mart Cumartesi’ye denk geldiği için 27 Mart Pazartesi günü beyanname vermenin son günü idi. Bakanlık iyi bir uygulama ile son günü beklemeden bu süreyi 31 Mart akşamına kadar uzattığını açıkladı. Ayrıca bu açıklama ile muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri de ödeme sürelerinin son günü olan 27 Mart Pazartesi gününe uzatıldı. Bu uzatmaların artık bir gelenek haline gelmesi yerine, yasa ile en son günlerin ödeme günleri ile paralel hale getirilmesiyle bu konu kökünden halledilmiş olacak. Böylece de mali müşavir meslek mensuplarının her ay yaşadıkları beyan süreleri uzar mı stresi sona ermiş olacak.

SON DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI KALDIRILMALI

Gelir Vergisi Tasarısı’nda gelir ve kurumlar vergisi beyanname verme zamanlarının birer ay öne çekilmesi konusu ise yine bu köşede daha önce de değindiğimiz üzere üzerinde tekrar düşünülmesi gereken bir konudur. Son dönem geçici vergi beyanlarının kaldırılmasının yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay önceye çekilmesine gerek olmadan yapılabilmesi elbette ki tercihe şayan bir durumdur. Burada kamunun nakit dengesi açısından şubat ayında geçici vergiye tekabül eden, üç dönem ortalamasına göre bir vergi tahsilatı formüle edilebilir, hatta dileyenin beyanname verme seçeneği de açık tutulmak suretiyle herhangi bir mağduriyete de neden olmadan orta yol bulunabilir diye düşünüyoruz.

https://www.itohaber.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları