KATEGORİ: MEVZUAT HABERLERİ

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)

  • MUHASEBE TÜRK

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği

  • MUHASEBE TÜRK

İdari Para Cezalarında "e-Tebligat" Dönemi Başlıyor

  • MUHASEBE TÜRK

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)

  • MUHASEBE TÜRK

MEVZUAT HABERLERİ