KATEGORİ: MEVZUAT HABERLERİ

Tahsilat Genel Tebliği Yayınlandı

  • MUHASEBE TÜRK

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  • MUHASEBE TÜRK

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492)

  • MUHASEBE TÜRK

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)

  • MUHASEBE TÜRK

MEVZUAT HABERLERİ