Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

2019’un İkinci Yarısında Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Gündelik (harcırah) Tutarları

738

01 Temmuz 2019– 31 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Vergiden Müstesna Tutulacak Yurtiçi Harcırah Tutarları

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50’nci maddeleri uyarınca 2019 yılının ikinci altı ayında verilecek yurtiçi gündelikleri yeniden tespit edilmiştir.

25.08.2017 tarihli 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme’ ye İstinaden yayımlanan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 04.07.2019 tarihli Genelge ile belirlenen katsayılarının gösterge rakamları ile çarpımı suretiyle hesaplanan ve 01.07.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2019 yılının ikinci altı ayına ait devlet memurları maaş katsayısı (0,138459)’e taban aylık katsayısı (2,167248)’e yükseltilmiştir.

Bu değişiklik nedeniyle vergiden istisna edilecek yurt içi gündeliklere ait brüt ücret ve bu ücretlere karşılık olarak gelir vergisinden muaf tutarlar aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

01 Temmuz 2019– 31 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Vergiden Müstesna Tutulacak Yurtiçi Harcırah Tutarları

Berker Bostancı, Hürses Gazetesi