Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanununa Göre Unvan Almış Meslek Mensupları İçin Torba Yasalarla Af Çıkarılması Zarureti

3.278

Bilindiği gibi, 3568 sayılı yasaya göre unvan almış bir çok meslek mensubu şu veya bu sebeplerle mahkemelerde yargılanmaktadırlar.

Hatta bir kısım meslek mensupları hakkında vergi müfettişleri tarafından düzenlenen iştirak suçu raporları, SGK müfettişleri tarafından düzenlenen çeşitli raporlar nedeniyle ya savcılıklarda veya mahkemelerde soruşturmaları ve mahkemeleri devam etmektedir.

3568 sayılı yasaya göre unvan almış bir çok meslek mensubu mesleğin yürütümü sırasında zaman zaman sorunlarla karşı karşıya gelmektedirler. Özellikle, serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirlerin YMM’ler gibi karşı inceleme yetkilerinin olmayışı nedeniyle mükelleflerin kullandıkları bir kısım faturalarla ilgili sorunlar yaşamaktadırlar.

Bir kısım meslek mensupları ise, müşterileri ile ilgili vergi dairesine “ihbar yükümlüğünü” yerine getirmediği için çeşitli vergi incelemelerinde sorumluluk raporları ile disiplin kurullarına, yerel odalarda çeşitli disiplin cezalarına çarptırılmaktadır. Bu cezalar, daha çok uyarma, kınama, kısa süreli meslekten men veya tamamıyla meslekten ihraç şeklinde cezalar ile tecziye edilmektedirler.

Meslek mensuplarımızın bir anlamda 657 sayılı yasaya tabi devlet memurları gibi yargılanmaları ve hatta kamu görevlisi sayılmaları nedeniyle yaptıkları işler son derece önemlidir. Mesleğin yürütümü sırasında müşteri mükellefin hatır işçisi çalıştırması, fiktif personel istihdamları nedeniyle zaman zaman SGK müfettiş veya denetmenleri tarafından düzenlenen raporlara göre Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandıkları ve mükelleflerle beraber sanık pozisyonunda bulundukları görülmektedir.

Sonuç olarak, 3568 sayılı yasanın yürütümü sırasında meslek mensuplarının ne denli güçlüklerle karşı karşıya geldikleri bilinmektedir. Özellikle, karşıt inceleme yetkisi sahibi olmayıp, kendisinden gereğinden fazla görev beklenen ve kendilerine gereğinden fazla iş yükü ve angarya yüklenen meslek mensupları ister istemez disiplin koğuşturmalarına maruz kalabilmektedirler. Son yıllarda sık sık çıkarılan birinci, ikinci ve hatta üçüncü torba yasalarda kamu görevlilerine af niteliğinde belli koşullarda mesleğe dönüş olanağı verilmektedir. Geçmiş dönemde ceza alan kamu görevlilerine bir defaya mahsus olmak üzere çeşitli aflar ve kolaylıklar verilmektedir.

Bir kereye mahsus olmak üzere ceza alan meslek mensuplarına veya mahkemesi devam eden meslek mensuplarına af niteliğinde sicil affı verilmesi zamanı gelmiştir. Vergi mükelleflerine dahi belli ölçülerde sicil afları, matrah artırımları, asliye ceza mahkemelerindeki devam eden davalarına geçmiş yıllarda muhtelif aflar getirildiği herkesçe bilinmektedir.

2014 ve ertesi yılların birçok gelişmelere aday olduğu önümüzdeki yıllarda meslek mensuplarına yönelik sicil ve disiplin cezası afları 3568 sayılı yasaya göre unvan almış kişilere dahi iyi bir çalışma zemini hazırlayacaktır.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan, Hürses Gazetesi