Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

5 Soruda: Limited Şirketlerde Şube Açılış Prosedürleri

1.592

SORU: Limited şirketlerde şubeler ticari sicile tescil ve ilan zorunluluğu nedir?

CEVAP: TTK md.40/1 hükmüne göre; gerçek veya tüzel kişi olsun, her tacir, ticari işletmesini açıldığı günden itibaren 15 gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmesi zorunludur. TTK md.40/3 hükmünde ise, ticari işletmenin ve şubelerinin tescil ettirilmesini açıkça belirtmiştir.

SORU: Şubenin tescilinde istenen belgeler nelerdir?

CEVAP:

1. İmzalı dilekçe.

2. Merkezi başka bir sicil çevresinde olan şirketin son ortaklık ve yetki durumunu gösteren belge.

3. Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 120.maddesine göre sicil belgesi.

4. Şube açılışı genel kurur kararı.

5. Genel kurul toplantısının çağrılı yapılması halinde, çağrının ilan edildiği TTSG.

6. Şube unvanı altında düzenlenmiş ıslak imzalı noter onaylı imza beyannamesi.

7. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı şehir dışında olan şube yetkililerinin ikametgah belgesi.

8. Oda kayıt beyannamesi.

SORU: Şube için sermaye ayrılması zorunlu mudur?

CEVAP: Şube için ayrı bir sermaye tahsis edilebilir ve muhasebesi merkezden ayrı olarak tutulabilir. Ancak bu zorunlu değildir.

SORU: Şubenin ticaret unvanı nasıl olmalıdır?

CEVAP: TTK md.48/1 hükmünde; “Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. Bu unvana şube ile ilgili ekler yapılabilir.” denmiştir. Şubelerin ticaret unvanlarında, merkezin ticaret unvanının tamamına yer vermek zorundadır. Örneğin; A İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd.Şti.’nin İzmir Şubesi’nin unvanı: A İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd.Şti. – İzmir Şubesi, 1 No’lu Şube veya İzmir Hatay Şubesi gibi.

SORU: Şubeyi tescil ettirmemenin cezası var mıdır, varsa ne kadardır?

CEVAP: 26.06.2012 tarihli ve 6335 sayılı kanunda, şubeyi tescil ettirmemenin cezası 2.000 TL idari para cezasıdır.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan – Hürses