Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Artışında İç Kaynaklar Karşılanması

1.224
Abone ol

Bilindiği üzere, yeni TTK 462. md hükmüne göre  iç kaynaklardan  sermaye artırımına gidilmeden  nakdi  sermaye artırımına gidilemeyecektir.

Öncelikle, şirketin  bilançosunun pasifinde yer alan   iç kaynakların   belirlenmesi   bunların  sermaye artırışında kullanılması  gerekecektir.  Örneğin, yeniden değerleme fonları, iştirak  ve taşınmaz satış hasılatı ve enflasyon değerlemesinden  doğan  fonların sermaye artışında kullanılması öncelikle zorunludur.[1]

Sermaye artışında şirketin   sermaye artırımına karar  vermesi  ve iki nüsha karar alınması, 6 adet tadil tasarısının  düzenlenmesi ile ve ticaret  sicilinden  yapılacak  diğer işlemlerle beraber  sermaye artışı  tamamlanacaktır.

Sermayenin  iç kaynaklardan  artırılan kısmını, iç  kaynaklardan  karşılayan tutarın şirket  bünyesinde  gerçekten  mevcut  olduğunun  onaylanmış yıllık  bilanço ve yönetim  kurulunun  vereceği  açık ve yazılı bir beyanla doğrulaması da ayrıca gerekecektir.   Bilanço  tarihinin  üzerinden   6 aydan fazla zaman  geçmiş olduğu durumlarda,  yeni bir bilanço  çıkarılması ve bunun  yönetim  kurulu  tarafından  tasdiki zorunludur.

1 Temmuz 2012 tarihinden  itibaren dahili kaynaklardan  yapılacak sermaye artırımları için:

1) Bankaya, iç  kaynaklardan  arttırılan sermaye kısmı için %25  blokaj  yapılmayacaktır.

2) Sermaye artırımı için  işlem denetçisi  gerekmeyecektir.

3) YMM veya SMMM raporu  aranmayacaktır.  Bu  görevler şirketlerin   yönetim  kuruluna verilmiştir.

Sonuç olarak, anonim ve limited şirketlerin iç  kaynaklarından  sermaye artırımına gidilmesi  durumunda nakit  artışından  önce iç  kaynakların  eklenmesi zorunludur.  İç  kaynakların şirkette mevcut olup olmadığı  önemlidir. İç kaynaklarının  gerçekten var olup olmadığının  ve bunun denetimi / tespiti tamamıyla şirketin  yönetim kuruluna  verilmiştir.[2]

[1] İç kaynaklar, esas sözleşme ve/veya genel kurul kararıyla isteğe bağlı olarak ayrılmış yedek akçeler ile, kanuni yedek akçelerin serbest kısımlarıdır. Diğer mevzuatlar uyarınca ise sermayeye ilave edilecek fonlar bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak, yeniden değerleme fonları, iştirak ve taşınmaz satış hasılatı ve enflasyon değerlemesinden doğan fonlar gösterilebilir.

[2] Yeni TTK md. 462/2

Av. Nazlı Gaye Alpaslan, Hürses Gazetesi