Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Az Günü Olana Çok Emekli Aylığı Çok Günü Olana Az Emekli Aylığı

110

Emekli aylığı hesaplaması özellikle işçi dediğimiz 4/a-SSK çalışanlarda farklı hesaplanır.

2000 Yılı Öncesi Kısmi Aylığın (A1) Hesabı

A1 aylığı: Gösterge x Katsayı x Aylık Bağlama Oranı formülüne göre hesaplanacaktır.

Yaşlılık aylıkları için:

Gösterge Tablosu’ndan hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı % 60’tır. Üst Gösterge Tablosu’nun her kademesi için ayrı bir oran belirlenmiş olup, 10’uncu derecenin 1. kademesinin karşılığı oran % 59.9, 1. derecenin 10. kademesinin karşılığı oran ise % 50’dir. Ara göstergelerin oranları ise en düşük göstergenin karşılığı olan % 59.9 oranı, izleyen her gösterge için binde bir azaltılarak belirlenmiştir.

Belirlenen oranlar;

Sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurulan her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için (1) er puan arttırılacak, 5000 günden eksik her 240 günlük prim için (1) er puan eksiltilecektir.

ABO hiçbir şekilde % 85’i geçmeyecektir.

Katsayı

Katsayı, en son 1.7.1999 tarihinde belirlenen ve 31.12.1999 tarihinde geçerli olan 12.000 rakamıdır.

(Gösterge x 12000 x ABO) formülü uygulanarak hesaplanacaktır.

2000-2008/Ekim (Hariç) Arası Kısmi Aylığın (A2) Hesabı

Ortalama Yıllık Kazanç (OYK)

2000 (dahil) yılından 2008 yılına kadar geçen her takvim yılına (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006) ait prime esas kazanç, kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren 2008 yılına kadar geçen her takvim yılı için önce Aralık ayına göre açıklanan TÜFE’deki artış oranı daha sonra GH kadar arttırılarak güncellenecektir. 2007 ve 2008/Ocak-Eylül (dahil) kazançlar, kendinden sonra geçen yıl olmaması ve güncel olması nedeniyle güncellenmeden olduğu gibi alınacaktır. Güncellenen kazançlar toplamının, 2000 yılı (dahil) ile 2008/Eylül (dahil) arasındaki prim ödeme gün sayısına bölümünün 360 katı ortalama yıllık kazancı vermektedir.

Aylık Bağlama Oranı (ABO)

Yaşlılık aylıkları için: Toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamından oluşmaktadır.

Aylığın Hesabı

Tam aylık:(OYK x ABO) / 12 formülü uygulanarak hesaplanacaktır. Hesaplanan bu aylık, tahsis talep veya ölüm yılının prime esas günlük kazanç alt sınırının aylık tutarının % 35’inden az olamaz.

Kısmi aylık: 2008/Ocak ayına ait kısmi aylık; tam aylık x (2000-2008/Eylül (dahil) arasındaki prim ödeme gün sayısı/toplam prim ödeme gün sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır.

Sigortalının 2008/Eylül (dahil) önceki prim ödeme gün sayısına ait kısmi aylık (A), (A1) ve (A2) kısmi aylıklarının toplamından oluşmaktadır.

2008/Ekim (Dahil) Sonrası Kısmi Aylığın (B) Hesabı 

Kısmi aylığa esas aylık : (OAK x ABO) formülü

Sigortalının Aylığı (C); (A) ve (B) kısmi aylıklar toplamından oluşmaktadır. Aylık (C) = (A) Kısmi Aylığı + (B) Kısmi Aylığı

A + B = C aylığının başlangıç tarihi yılın ilk altı aylık döneminde ise Ocak ödeme döneminde uygulanan artış oranı kadar, yılın ikinci altı aylık döneminde ise Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde uygulanan artış oranları kadar arttırılmak suretiyle aylık başlangıç tarihindeki aylığı bulunacaktır.

YILGÜNABOGÖSTERGEIKAZANÇ
1999331370%9475
2008/1028730%2047,76
3600

 

Yukarıdaki tabloya baktığınızda sigortalımız 60 yaşında olup,emekli olmayı hak etmiştir.Ek ödeme dahil 2.232,95 TL.

Aşağıdaki tabloya bakarsanız ek ödeme dahil bağlanan maaş 1.499,78 TL.

YILToplam Gün SayısıABOGösterge/Kazanç
2000 Öncesi186574%9475
2000-2008/10 Arası313661%665,7
2008/10 Sonrası348547,14%1916,4
Toplam8486

 

Sonuç iki sigortalının emekli aylıkları farklıdır.

Bundan dolayı emekli aylığı hesaplamasını bilen biri ile ileride emekli aylığını analiz ve planlamasını yapabilirsiniz.

Vedat İlki, alitezel.com.tr