Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında Bilgilendirme

2.163
Abone ol

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına

26/04/2019

26.02.2019 tarihinde toplanan Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonumuz, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.05.2014 tarihinde vermiş olduğu kararda; 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren durumlar arasında, belirli süreli iş sözleşmesinin iş bitimi nedeniyle ve belirtilen sürenin sonunda kendiliğinden sonra ermesi halinde, kıdem tazminatının ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı ile olarak, meslek mensuplarının, mükellefi olan işverenlerini ve çalışan işçilerini bilgilendirmek amacıyla, Oda Yönetimine bildirilmesine karar verilmiştir.

Ekli bulunan Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı ile ilgili Açıklamanın, Oda Yönetimi tarafından da uygun görüldüğü ve yararlı olacağı düşünüldüğü taktirde, meslek mensubu odamız üyelerine duyurulmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Adına

Ahmet Ağar

Komisyon Başkanı