Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Devletin Karşılıksız Vereceği 62 Milyarlık Yardımlardan Nasıl Faydalanılır?

82
Devlet, herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek kalmadan engellilerden yaşlılara kadar toplumun hemen hemen tüm kesimlerinde bulunan muhtaç vatandaşlara çok çeşitli sosyal yardımlar yapmaktadır.
Yapılan yardımlar arasında eğitim ve sağlık yardımları, özel amaçlı yardımlar, aile yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar da yer almaktadır.
Bu kapsamda 2019 yılı bütçesinden sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarı 62,1 milyar TL’ye çıkarılmıştır.
Hangi yardımlar için harcanacak
2019 yılında harcanak 62,1 milyar TL’nin; ödeme gücü olmayan vatandaşlara sağlık giderlerini karşılamak amacıyla 10,5 milyar TL, engelli vatandaşlara evde bakımına destek amacıyla  8,5 milyar TL  harcanması öngörülmektedir.
Kadın konukevlerinde şiddet mağduru kadınlara barınma hizmeti, psiko-sosyal destek, il avukatları ve barolar tarafından hukuki destek, 0-6 yaş arası çocuklarına kreş imkânı sağlanmakta ve aylık net asgari ücret tutarının yarısına kadar harçlık verilmektedir. Şiddet mağduru kadınlara sağlanan barınma imkânı için 3,4 milyon TL; çocukları için sağlanan kreş hizmeti için 1,6 milyon TL ödenek öngörülmektedir.
Korunmaya muhtaç çocukların korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmeleri amacıyla yürütülen koruyucu aile hizmetleri kapsamında koruyucu ailelere yapılacak ödemeler için 2019 yılında 132 milyon TL ödenek öngörülmektedir.
65 yaş üstü yaşlıların, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ve bu  vatandaşların yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 9,9 milyar TL, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin ailelerinin yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 1,3 milyar TL ödenek öngörülmektedir.
Doğum yardımları
Doğum yardımı için yaklaşık 606 milyon TL kaynak ayrılmaktadır. Bu kapsamda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapılmaktadır.
Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla verilen Şartlı Sağlık Yardımı gebelik yardımları kapsamında doğumun hastanede yapılması hâlinde bir kereye mahsus 75 TL, düzenli muayenelerin yapılması hâlinde doğumdan önce aylık 35 TL, doğumdan sonra iki kereye mahsus 35 TL ödeme yapılmaktadır. Ayrıca, Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartıyla çocuk başına aylık 30 TL ödeme yapılmaktadır.
Yaşlılık maaşı 1804 TL
Hiç çalışmanız yoksa daha doğrusu SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı priminiz yoksa ya da emeklilik için yeterli primlerinizin olmaması nedeniyle SGK’dan emekli olamıyorsanız üzülmeyin bunun da yolu var.
65 yaşına gelmiş iseniz kadın-erkek fark etmiyor her 3 ay için Devletten karşılıksız 1804 TL almanız çok kolay.
Nüfus cüzdanı ile başvurmak yeterli
Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvurunuz üzerine;
  • Türk vatandaşı olmanız ve 65 yaşını doldurup doldurmadığınız,
  • Kendiniz ve eşiniz dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliriniz, (asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden) 676,53 TL’den az ise,
  • Yaş aylığı bağlanacaktır. Hâlen 3 ayda bir toplu ödeme şeklinde yapılmaktadır.
Sağlıktan bedava faydalanma imkânı da olacak
Yine yapılacak gelir testi sonucu (asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden) geliri 676,53 TL’den az olanlar bedava SGK’nın sağlık yardımlarından da faydalanma imkânı tanınmaktadır.
Diğer yardımlardan da genel olarak muhtaçlık kriteri ve resmî ikametgâhın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru gerekmektedir.
Kadın ve asker ailelerine yapılan yardımlar
Eşi vefat etmiş kadınlara da muhtaçlıkları ve şartları sağlama durumları devam ettiği süre içerisinde aylık 275 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 550 TL düzenli nakdî yardım verilmektedir.
Zorunlu askerlik hizmetini yürüten er ve erbaşların ihtiyaç sahibi ailelerine yönelik düzenli nakdî yardım programı başlatılmıştır. Askere giden kişi evli ise, programdan resmî nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.
             ***
“Gülmek, ruhun dilidir…” P. NERUDA
İsa Karakaş, isakarakas.com.tr