Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

%25’e Çıkarılan Kurumlar Vergisi Hakkında Değişiklik

1.418
Abone ol

AK Parti’nin ekonomiye ilişkin TBMM’ye sunduğu 18 maddelik torba kanun teklifinin en tartışmalı kısmı olan kurumlar vergisini yüzde 25’e çıkaran maddenin yürürlük tarihi değişti.

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin Hemen Tıklayın

Verilen önerge ile yüzde 25’lik kurumlar vergisi 3’üncü geçici vergilendirme döneminden yani 1 Temmuz 2021’den itibaren geçerli olacak. Ancak kurumlar vergisi, her geçici vergilendirme döneminde kümülatif matrah üzerinden hesaplandığı için yıl sonunda toplam vergi yükü değişmeyecek ve mükellefler yılın tamamı için yüzde 25 üzerinden vergi ödemiş olacaklar.

Teklifin kurumlar vergisini yüzde 25’e çıkaran 14’üncü maddesinin yürürlük tarihi, verilen önerge ile vergi uzmanlarının DÜNYA’da gündeme getirdikleri,

“Vergi geriye yürürse dava açılabilir”  uyarıları, dikkate alınarak 1 Temmuz 2021’e çekildi.

Önerge ile mahkeme yolu kapandı

Her ne kadar vergiyi yüzde 25’e çıkaran maddenin yürürlük tarihi 1 Temmuz’a çekilse de mükelleflerin yılın tamamında ödeyecekleri vergi yükü değişmeyecek.

Kurumlar vergisi 1 yıl içinde çeyrek dilimler halinde 4 kez beyan edilerek ödeniyor. Geçici vergi olarak adlandırılan bu dönemlerde hesaplama kümülatif olarak yapılıyor.

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin Hemen Buraya Tıklayınız

Aynen kabul edilirse vergi ödemesi nasıl olacak?

Düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda da aynen kabul edilirse, şirketler kurumlar vergisini şöyle hesaplayacaklar:

A şirketi yılın her bir çeyreğinde 100 milyon liralık matrah beyanında bulunuyor.

Bu şirket 1’inci geçici vergi döneminde (Ocak, Şubat, Mart) yüzde 20 oranından vergi hesaplayarak 20 milyon lira ödeyecek.

A şirketinin matrahı  2’nci vergi döneminde (Nisan,  Mayıs, Haziran) ilk dönemi de kapsayacak şekilde 200 milyon lira olacak ve 200 milyon lira üzerinden yüzde 20 oranına göre 40 milyon lira vergi tahakkuk edecek. Bunun 20 milyon liralısını ilk dönemde ödediği için, ikinci dönemin sonunda kalan 20 milyon lirayı ödeyecek.

3’üncü dönemde ise (Temmuz, Ağustos, Eylül) A şirketinin matrahı 300 milyon lira olacak. Ancak yasa ile vergi oranı yüzde 25’e çıkarıldığı için dönem sonunda bu şirketin ödemesi gereken vergi 75 milyon lira olacak. Bunun 40 milyon lirası ilk iki dönemde ödendiği için bu dönemin sonunda A şirketi 35 milyon lira vergi ödeyecek.

Yılın son vergilendirme döneminde ise A şirketi 400 milyon liralık toplam beyanda bulunacak. Bu matrah üzerinden vergi 100 milyon lira olarak hesaplanacak. Şirket ilk üç dönemde (20+20+35) 75 milyon lira ödediği için, bu dönemin onunda 25 milyon lira daha vergi ödeyecek. Kaynak: Canan Sakarya – Dünya Gazetesi

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin Hemen Tıklayın