Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Eğitim Harcamalarına Vergi Avantajı

1.470

Okullar açıldı. Böyle olunca da okul masrafları başladı…

Vergi kanunlarına göre eğitimle ilgili harcamalara bazı vergi avantajlarısöz konusu. Ancak avantaj sadece yıllık beyanname veren gelir vergisi mükellefleri için var. Beyanname veren mükellefler, eğitim harcamalarını bazı koşullar dahilindebeyan ettikleri gelirden indirebiliyorlar (GVK. Md. 89/2).

İNDİRİM KOŞULLARI NELER?

– Eğitim harcamasının mükelleflerin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait olması gerekiyor.

– Eğitim harcamasının Türkiye’de yapılmış olması gerekiyor. Yani yurt dışında çocukları için harcama yapanlar bu giderleri indiremiyorlar.

– İndirilecek tutarın beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması gerekiyor. Aştığı durumlarda ise yüzde 10’u indirilebiliyor.

– Yapılan eğitim harcamalarının belgelerle kanıtlanması gerekiyor.

NELER İNDİRİLEBİLİYOR?

Her tür eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş, dershane gibi yerlere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, kurs ücretleri, kitap ve kırtasiye harcamaları beyan edilen gelirden indirilebiliyor. Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan öğrenci yurtlarına yapılan ödemelerin de beyan edilen gelir üzerinden indirilebilmesi söz konusu.

EŞ VE ÇOCUK

Eş deyimi, aralarında kanuni evlilik bağı bulunan kişileri, çocuk veya küçük çocuk deyimi, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (evlatlıklar, nafaka verilenler, ana veya babasını kaybetmiş torunlar) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade ediyor (23.10.2012 tarih ve 2012/7 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri).

EŞİN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN ÇOCUĞUNUN EĞİTİM GİDERLERİ

Bir mükellefin, birlikte oturduğu eşinin ilk evliliğinden olan ve velayeti eşinde bulunan çocuk için eğitim giderlerini kendisinin yapması durumunda, bu giderleri indirmesi mümkün (Maliye Bakanlığı’nın 17.06.2011 tarih ve GV.11-3-115 sayılı özelgesi).

Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, Hürses Gazetesi