Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Ek-5 Sigortalılığı ile Diğer Sigortalılıkların Çakışması

1.646
Abone ol

Bir önceki yazımızda Ek-5 tarım sigortalılarının 2019/9 sayılı yeni Genelge ile değişen özellikli bazı durumlarına değinmiştik.

Bugün de ek-5 tarım sigortalılarının diğer sigortalılıklarla çakışma halleri ve askerlik, tutumluluk, hükümlülük gibi haller nedeniyle yapılması gereken uygulamalara yine aynı Genelge ışığında değineceğiz.

Ek 5 inci madde kapsamında sigortalı olmak için müracaat edenler hakkında SGK’ca öncelikle Tarım Bağ-Kur kapsamında sigortalılığının bulunup bulunmadığı araştırılmakta, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü programından hizmet dökümü alınarak, ek 5 inci maddeye müracaat ettiği tarihten önceki ay SSK kapsamında çalışması var ise işten ayrılış bildirgesi verilip verilmediği sorgulanmakta, işten ayrılış bildirgesi verilmemiş olanlar ile 4/b sigortalılığı kapsamında sigortalılığı olup çıkış işlemi yapılmamış olanların ek 5 inci madde kapsamındaki talepleri reddedilmekte.

Bütün bunlara rağmen gene de çakışmalarla karşılaşılabiliyor.

İşte zorunlu sigortalılığı sona ermeden ek 5 inci madde kapsamında sigortalılığı başlatılanlardan tescil tarihi itibariyle sigortalılığı iptal edilenlerin, talepte bulunmaları halinde prim iadesi yapılmamış olması şartıyla zorunlu sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden gün itibariyle ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılıkları başlatılabilecek.

Ek – 5 Tarım sigortalılığı devam ederken daha sonra ziraat odasında üye kaydı olduğu tespit edilenlerin, tespit edildiği tarihe kadar ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilecek, tespit tarihi itibariyle Tarım Bağ-Kur sigortalılığı da başlatılacak.

Askere Giden Ek-5’lilerin Sigortalılığı

Ek 5 inci maddeye göre sigortalılığın; askerlik görevini yapanların askere alındıkları, tutukluluk ve hükümlülük kararı verilenlerin karar verildiği tarihten itibaren sona erdirilmesi. askerlik görevi sona erenlerin son bulduğu tarihten itibaren ise sigortalılıklarının yeniden başlatılması gerekiyor.

Yurtdışına Giden Ek-5’liler

Ayrıca, yurt dışına çıkış yapanlardan, çıkış tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ülkemize giriş yapmayanların süreksiz çalışmalarından söz edilemeyeceğinden, yurt dışına çıkış yaptığı tarih itibariyle, sigortalılıkları sona erdirilecek, ancak ek 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalıların, yurt dışına giriş çıkış tarihleri arasında bir yıldan az süre olması halinde sigortalılıkları kesintiye uğratılmadan devam ettirilecek. Yurtdışına çıkıp bir yıldan fazla süre ile yurtdışında kalanlardan yurda dönenlerin Ek-5 sigortalılığı Türkiye’ye döndükleri tarihi takip eden gün itibariyle başlatılacak.

Tutuklu ya da Hükümlü Ek-5’liler

Tutukluluk veya hükümlülükleri nedeniyle Ek-5 tarım sigortalılıkları sona erdirilenler de tahliye edildikleri tarihi izleyen günden itibaren yeniden Ek-5 tarım sigortalısı sayılmaya başlatılmaları gerekiyor.

Ek-5 tarım sigortalılıklarından askerlik, tutukluluk, hükümlülük, bir yıldan fazla süre ile yurtdışında bulunma nedenleriyle sona erdirilenlerin sigortalılıklarını yeniden başlatılmasında “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” veya “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” gerekmiyor.

Öte yandan, Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında prim öderken, (4/a) kapsamında kısmi olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle tarım sigortalılıkları sonlananlardan, kısmi çalışmaları sırasında eksik gün sayılarını isteğe bağlı sigorta yoluyla tamamlayanların, kısmi çalışmalarının sona ermesi halinde, ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılıkları zorunlu sigortalılığın bittiği tarihi takip eden günden başlatılması; (4/a) kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılıkları zorunlu sigortalılığın bittiği tarih itibariyle sona erip, zorunlu çalışmanın bittiği tarihi takip eden günden itibaren (4/b) kapsamında başlatılan isteğe bağlı sigortaya ilişkin ödedikleri primlerin de, ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılıktan doğan borca mahsup edilmesi gerekiyor.

Şevket Tezel, alitezel.com.tr